19. ročník festivalu Dotyky a spojenia, ktorý uzavrie divadelnú sezónu 2023/2024, sa uskutoční od 24. do 29. júna 2024 v Martine.

Festival Dotyky a spojenia je výberový nesúťažný divadelný festival – najväčšia prehliadka najnovšej tvorby profesionálnych zriaďovaných aj nezriaďovaných divadiel, ktoré pôsobia na Slovensku. Hlavným organizátorom festivalu je Slovenské komorné divadlo Martin. Od svojho vzniku v roku 2005 sa postupne stal jedným z najvýznamnejších divadelných festivalov na Slovensku.

Programová riaditeľka festivalu Dotyky a spojenia Monika Michnová: Festival organizujeme vždy na konci júna ako bodku za uplynulou divadelnou sezónou. Urobíme všetko pre to, aby táto bodka bola zmysluplne využitým časom. Festival staviame na dvoch pilieroch: prvým je prezentácia divadla, čiže divadelné predstavenia, a druhým je reflexia divadla, čiže rôzne diskusie o divadle. Chceme podať správu o tom, v akom stave sa nachádza divadlo na Slovensku.“


Festivalový program kladie dôraz na Hlavný program, program Pre mladé publikum a program Junior.

Hlavný program predstaví najzaujímavejšie, najpodnetnejšie a umelecky najodvážnejšie divadelné inscenácie, ktorých dátum premiéry spadá do obdobia od apríla 2023 do apríla 2024.

Program Pre mladé publikum je určený pre rozdielne vekové skupiny, od batoliat až po násťročných divákov. Táto programová sekcia je dnes jedinou výberovou
a reprezentatívnou prehliadkou divadla pre deti a mládež na Slovensku.

Výber festivalových inscenácií zabezpečuje dramaturgická rada festivalu, ktorá posudzuje inscenácie po osobnej účasti na jednotlivých predstaveniach, nerozhoduje sa iba na základe záznamov inscenácií.


Ako dodáva programová riaditeľka festivalu Monika Michnová: „Ambíciou dramaturgov festivalu je podchytiť najvýraznejšie trendy či problémy súčasného divadla na Slovensku.
Vybrané inscenácie majú zvyčajne výnimočné postavenie v celoslovenskom kontexte, ale úlohou dramaturgov je upozorniť aj na umelecké počiny, ktoré presiahli rámec rutinnej tvorby jednotlivých divadiel.“

Program Junior predstavuje vybrané inscenácie poslucháčov vysokých umeleckých škôl, prípadne študentov konzervatórií. Výber týchto inscenácií prebieha v spolupráci s jednotlivými umeleckými školami.

Súčasťou festivalu sú aj rôzne diskusie o divadle. Festivalový sprievodný program prináša produkcie regionálnych divadelníkov, pouličné divadlo pre deti spojené s tvorivými dielňami, performancie, site specific projekty či koncerty. Sprievodný program prenáša festivalovú atmosféru z priestorov divadla do verejných priestorov mesta a približuje divadlo aj tým divákom, ktorí si cestu do tzv. kamenného divadla hľadajú ťažšie.


Hlavným organizátorom festivalu je Slovenské komorné divadlo Martin.

Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia – hlavný partner festivalu. Festival tiež podporili Žilinský samosprávny kraj, mesto Martin a Fond LITA.

Zdroj: Zuzana Palenčíková, mediálna podpora festivalu