Všeobecné info, redakcia: info@partyportal.sk

Mediálna spolupráca: spolupraca@partyportal.sk

Tlačové a PR správy:
ts@partyportal.sk