Všeobecné info:
info@partyportal.sk

Mediálna spolupráca:
spolupraca@partyportal.sk

Tlačové a PR správy:
ts@partyportal.sk