Tlačové správy

PartyPortal.sk ponúka umelcom a usporiadateľom priestor prezentovať svoju hudobnú tvorbu a kultúrne podujatia. Centrom nášho záujmu sú novinky týkajúce sa diania v hudobnom priemysle, interpreti, hudobné skupiny, festivaly, koncerty a podobne.

Na Vaše PR a tlačové správy sa tešíme na e-mailovej adrese ts@partyportal.sk

Upozornenie: Tlačové správy budú zverejnené v podobe, akú nám sami zašlete, to znamená bez korektúry a úpravy pravopisu. Odosielateľ sa zaväzuje, že na obsah tlačových správ, vrátane fotografií má autorské práva alebo súhlas autora článku. V prípade porušenia týchto práv, nebude obsah zverejnený / bude odstránený a odosielateľ preberá zodpovednosť za prípadné následky. PartyPortal.sk nezodpovedá za obsah a pravdivosť tlačových správ, ale dbá na dodržiavanie autorských práv a zásady duševného vlastníctva. 

Mediálna spolupráca

PartyPortal.sk môžete osloviť aj v prípade záujmu o mediálnu podporu. Organizátorom podujatí, interpretom, kapelám, klubom a festivalom ponúkame spoluprácu v súlade s Vašimi požiadavkami a potrebami.

Partnerom ponúkame pravidelné uverejňovanie tlačových správ, propagáciu prostredníctvom reklamných bannerov a organizovania súťaží, fotografické reportáže z podujatí, zdieľanie príspevkov na webovej stránke a na sociálnych sieťach. Na oplátku očakávame uverejnenie loga PartyPortal.sk pri propagácií podujatia, akreditáciu na podujatie pre našu redakciu a fotografa, a v prípade súťaže poskytnutie cien. Mediálnu spoluprácu s Vami radi dohodneme prostredníctvom spolupraca@partyportal.sk