Martin Deko, SNG

Slovenská národná galéria v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR vydala publikáciu s názvom Slovensko v dielach Slovenskej národnej galérie, ktorá rozpráva príbeh našej krajiny prostredníctvom umenia.

Nová publikácia Slovensko v dielach Slovenskej národnej galérie ako kniha o Slovensku na viac ako 400 stranách predstavuje náš príbeh, ktorý rozprávajú – už vyše sto rokov – umelci a umelkyne. Obrazová publikácia doplnená o krátke tematické informatívne texty zároveň prináša možnosť zamyslieť sa nad tým, ako na nás vo svojich dielach vybraní 145 autori a autorky nazerajú. Je tento obraz zhodný s naším chápaním? Bude sa nám páčiť, alebo nás vystraší?

Idea pozrieť sa na zbierky SNG inak vyplynula z diskusie s ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivanom Korčokom, ktorý sa aktívne hlási k tomu, aby slovenská diplomacia oveľa intenzívnejšie prezentovala Slovensko cez umenie. „Na presvedčení, že obrazy sú univerzálnym vyslancom, je postavený koncept publikácie – vizuálneho atlasu, ktorým sa posúvame od dejín umenia viac k vizuálnej kultúre,“ hovorí generálna riaditeľka SNG a spoluautorka knihy Alexandra Kusá. Diela prešli výberom na základe ich nadčasovej kvality a tematickej rôznorodosti. Výsledný ponúkaný obraz však nie je absolútny, keďže ho obmedzuje konečnosť zbierok SNG a kurátorský prístup autorov.

Kniha je usporiadaná do poeticky ladených kapitol, diela zo zbierok SNG boli ale vyberané tak, aby prípadný sentiment ironizovali, relativizovali a kontextualizovali. „Pri zostavovaní tohto vizuálneho atlasu sme dielo ako artefakt posunuli do pozadia a uprednostnili jeho vizuálnu informáciu. To nám umožnilo lepšie rozprávať, skladať a odkazovať medzi dielami navzájom a umožniť divákovi prežiť okúzlenie z ‚náhodne‛ odhalenej blízkosti – osloviť obrazom,“ dodáva Alexandra Kusá.


Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR bude publikáciu používať na reprezentačné účely, kniha bude zároveň dostupná aj voľne na zakúpenie na e-shope SNG a v kníhkupectve Ex Libris v SNG. 

Zdroj: Klára Hudáková, SNG
Foto: Martin Deko, SNG