Na začiatku bola stovka mien umelcov a umelkýň, ktoré súvisia s 25. ročnou históriou Ceny Oskára Čepana a to buď ako finalisti/finalistky alebo ako jej laureáti/laureátky. Zapojením mladého kurátora Nikolasa Bernátha vznikla výstava šestnástich výtvarníkov/výtvarníčok, ktorá má pripomínať výročie Ceny, no zároveň ponúknuť samostatný uhol pohľadu na súčasné umenie na Slovensku. Niektoré vystavené diela sú z ranných 90. rokov, iné sú datované len niekoľko mesiacov dozadu. Výstava ACTION EVERYTHING bude v Galérii mesta Bratislava (GMB), v Pálffyho paláci od 29. júla do 17. októbra 2021; organizátorom je Nadácia – Centrum súčasného umenia.

„Projekt ponúka priestor mladému kurátorovi pozrieť sa z odstupu na stovku mien umelcov a umelkýň, ktorí sa v priebehu histórie Ceny Oskára Čepana stali jej súčasťou na úrovni finalistiek a finalistov, a vytvoriť výstavný koncept, ktorý by priniesol podnety k inému premýšľaniu nad prínosom Ceny do kontextu slovenských dejín umenia: sústrediť sa na autorov a diela, menej, než na projekt samotný. Lebo ten má slúžiť prioritne umelcom a umelkyniam, práci s nimi, komunikácii obsahov ich tvorby a rozvíjaniu diskurzívnej platformy súčasného umenia na Slovensku,“ povedala riaditeľka Nadácie ‒ Centrum súčasného umenia a zároveň Ceny Oskára Čepana Lucia Gavulová.

Na spoluprácu oslovila kurátora, riaditeľa progresívnej košickej galérie súčasného umenia VUNU, Nikolasa Bernátha. „Nedržal som sa delenia na finalistov/ky a laureátov/ky a taktiež sa zákonite nevraciam ani k jednotlivým autorským projektom, ktoré v rámci Ceny vznikali, i keď na výstave nájdeme i tieto diela,“ povedal kurátor. Jeho koncepcia výstavy sa odzrkadľuje aj v samotnom jej názve ACTION EVERYTHING, čo by sa dalo preložiť ako „aktiv(iz)ovať všetko“ alebo „všetko je akcia“.

Cena Oskára Čepana sa vracia do priestorov GMB po šestnástich rokoch, čo obe strany vnímajú pozitívne. Vystavujúcimi autormi/autorkami sú (v abecednom poradí): Radovan Čerevka, Pavlína Fichta Čierna, Viktor Frešo, Oto Hudec, Martin Kochan, Martin Kollár, Dávid Koronczi, Marek Kvetan, Jaroslav Kyša, Michal Moravčík, Ilona Németh, Katarína Poliačiková, Tomáš Rafa, Emília Rigová, Pavlína Sceranková, Emöke Vargová. 

„Pri výstave používam pojem „akčné objekty“. Myslím tým však na akýkoľvek autorský výstup a dielo, bez ohľadu na charakter média či matérie ako takej. Pluralita zastúpených médií tu do istej miery funguje i ako stratégia na skúmanie či demonštráciu. Pri pohyblivom, teda filme alebo videu, ide dnes o zhluky na cloud-e uskladnených dát, ktoré sa stiahnu do prehrávača a je potrebné ich v galérii znova „oživiť“ na projekčnej ploche alebo displeji. Myslím, že špeciálne pri audiovizuálnych dielach však s divákom vzniká špeciálna interakcia, komunikácia a mágia, to je rozhodne priestor na akciu. Výber diel je pre mňa vždy výsledkom zhody viacerých faktorov. Pre mňa je pri tomto procese dôležité myslieť na to, že na jeho konci bude pred dielom stáť divák/diváčka a začnú sa spúšťať ďalšie nové procesy, ktoré nedokážeme dopredu odhadnúť a často ani spätne identifikovať. Táto akcia a reakcia a otvorená performativita celého procesu je v podstate i meta konceptom celej výstavy ACTION EVERYTHING. Snažil som sa na výstave odprezentovať limitovaný počet prác, ktoré v kontexte dejín (umenia), ako istého súhrnu dejov (ktoré môžeme klasifikovať a deliť do rôznych kapitol) tvorili a absorbovali tento typ akcie,“ povedal kurátor výstavy.


Vlani sa konal 25. ročník Ceny Oskára Čepana, plnohodnotných 25 rokov má Cena za sebou až tohto roku. Minulý rok počas letných mesiacov pripravil organizačný tím symbolickú kampaň „Čepan 25“, v rámci ktorej pripomenuli všetkých laureátov/laureátky Ceny, v priebehu jej histórie, a to cez odborne autorsky napísané medailóny o jednotlivých autoroch/autorkách, ich fotografie, ktoré vytvoril Ivan Kalev a prezentáciu súčasnej, ako aj minulej tvorby autorov/autoriek. Spomínaná kampaň prebiehala na sociálnych sieťach projektu.

Cena Oskára Čepana je určená vizuálnym umelcom do veku 40 rokov. Účasť v projekte nie je obmedzená konkrétnym výtvarným médiom. Zastrešuje ju Nadácia – Centrum súčasného umenia, ktorá ju organizuje spolu s platformou na podporu umenia collective a s podporou programov Residency Unlimited a nadácie Trust for Mutual Understanding. Z verejných zdrojov projekt podporuje Fond na podporu umenia. V roku 2021 projekt podporila Nadácia mesta Bratislavy a Bratislavský samosprávny kraj. Cena je súčasťou medzinárodnej siete ocenení YVAA – Young Visual Artists Awards. Projekt sprevádza aj nová webová stránka oskarcepan.sk, na ktorej sa priebežne pracuje.

Viac sa o cenách Oskára Čepana 2021 dozviete na webovej stránke, facebooku alebo instagrame.

Organizátor: Nadácia – Centrum súčasného umenia
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Partneri: Trust for Mutual Understanding, Young Visual Artists Awards
Mediálni partneri: Denník N, RTVS, Rádio Devín, Rádio_FM, SITA, WebNoviny.sk, Flash Art, Artalk.cz, Vlna

Zdroj: Zuzana Golianová, Mediálna podpora Ceny Oskára Čepana 2021