Deliveo Delivery Software je internetový softvér, ktorý poskytuje služby na uľahčenie organizácie času pre spoločnosti zaoberajúce sa doručovaním zásielok. Dá sa využívať vo viacerých rozhraniach a to konkrétne rozhranie klienta, dispečera alebo prístup kuriéra. Táto služba poskytuje množstvo funkcií prostredníctvom webovej stránky alebo mobilnej aplikácie, čím nesmierne uľahčuje doručovanie zásielok a komunikáciu medzi klientom a kuriérom.

Deliveo Delivery Software

Rozhranie dispečera – nenahraditeľný pomocník pre doručovanie zásielok

Medzi hlavné funkcie tohto rozhrania patria rozhranie odosielania, spôsoby odovzdania balíka, komunikačné riešenia, optimalizácia trasy, dodanie v časovom rámci či preposielanie balíkov iným poskytovateľom služieb. V rámci tohto ultimátneho balíka získate funkcie na správne ovládanie a organizovanie prepravy jednotlivých produktov v presne stanovenom časovom rozvrhu.

Pre služby doručovania zásielok je nesmierne dôležité doručiť balíky v čas na stanovenú adresu, bez poškodenia. Na to je nesmierne dôležité mať vytvorený ucelený systém, ktorý bude fungovať a pritom budete mať možnosť kontrolovať ho zvrchu. Kuriérsky manažérsky softvér poskytuje mnohé riešenia pre bezproblémové fungovanie prepravy balíkov z bodu A do bodu B. Pritom však poskytuje aj štatistiky, ktoré vám umožnia držať si kontrolu nad fungovaním celého zabehnutého systému. 

Vďaka optimalizácii trasy môžete cestovať menej a tým ušetriť nielen financie, ale aj čas. Komunikačné riešenia vám umožnia rýchlu a bezproblémovú komunikáciu prostredníctvom šablón, ktoré môžete upravovať podľa vašich potrieb. Dispečer môže taktiež v rámci tejto služby komunikovať skupinovou operáciou, čo je výhodné najmä pri väčšom počte zásielok.

Rozhranie klienta

V tomto prípade ide o samostatný webový prístupový bod, ktorý je určený pre zákazníkov, ktorí využívajú kuriérske služby. Toto rozhranie umožňuje prístup k neobmedzenému množstvu zákazníkov. Je však navrhnuté tak, aby sa dalo používať na rôznych zariadeniach a tak je ide o nesmierne praktické rozhranie. V neho môžu klienti vykonávať mnohé operácie napríklad vytvoriť nové balíky, upravovať adresy alebo sledovať stav zásielky.

Systém Deliveo Delivery Software je pre poskytovateľ služieb prepravy balíkov nesmierne praktický, pretože umožňuje bezproblémový chod. Softvér ponúka napríklad aj spracovanie operácie so zásielkou pre kuriéra prostredníctvom mobilnej aplikácie alebo webovej stránky.