Detský a dievčenský spevácky zbor Slovenského rozhlasu pripravuje v júni tri jedinečné koncerty na záver svojej koncertnej sezóny. Predstaví sa publiku v Liptovskej Porúbke, vo Svätom Kríži a napokon v Bratislave.

Koniec koncertnej sezóny Detského a dievčenského speváckeho zboru SRo bude patriť už tradične koncertom mimo rozhlasovej pyramídy. Tentokrát sa zbor predstaví na troch koncertoch. Prvé dva budú v krásnom prostredí Liptova, a to v evanjelických kostoloch v Liptovskej Porúbke (3. júna) a v Drevenom artikulárnom kostole vo Svätom Kríži (4. júna). Tretí koncert sa bude konať 17. Júna v evanjelickom kostole na Legionárskej ulici v Bratislave.

Odznejú diela svetových autorov, naše ľudové piesne, ale aj nádherné piesne z Ukrajiny.

„Je už tradíciou rozhlasového zboru koncertovať v rôznych regiónoch Slovenska. Chceme naživo priblížiť slovenskému publiku naše zborové umenie a poukázať tak na bohatú umeleckú tradíciu tohto renomovaného zborového telesa v Slovenskom rozhlase. Ako minulý rok, aj teraz obohatíme koncertný repertoár o piesne z Ukrajiny, ktorými chceme vyjadriť solidaritu našim ukrajinským susedom, kde ešte stále pretrváva vojna“, vysvetľuje dirigent Adrian Kokoš.


Detský spevácky zbor Slovenského rozhlasu vznikol v roku 1953 v Bratislave, jeho zakladteľom bol skladteľ a dirigent, popredná osobnosť slovenského hudobného života, Ondrej Francisci. Zbor zohral významnú rolu pri rozvoji slovenského zborového spevu, inšpiroval vznik mnohých diel slovenských autorov a dodnes zohráva významnú rolu v oblasti budovania kultúrneho povedomia a zachovávania tradícií.

Na koncertoch so začiatkom o 17.00 h vystúpi Detský a dievčenský spevácky zbor Slovenského rozhlasu s klaviristkou Denisou Staškovou, sólistom Jakubom Gabrielom a dirigentom Adrianom Kokošom.

Zdroj: Filip Púchovský, RTVS