Peter Gall, SNG

Slovenská národná galéria bude poverená vedením Digitalizačného centra v Banskej Bystrici, organizačnej zložky Múzea SNP.

Rozhodnutie Ministerstva kultúry SR vedenie Slovenskej národnej galérie vníma ako logický krok smerom k naplneniu komplexnej stratégie digitalizácie kultúrneho dedičstva, ktorá bola na začiatku nastavená a sústredená na výkony erbových inštitúcií, resp. metodických centier. „Na základe skúseností s prevádzkou profesionálneho a dôveryhodného digitalizačného centra SNG vo Zvolene a Bratislave je zrejmé, že takúto úlohu odborníci z národnej galérie spolu s kolegami z Banskej Bystrice zvládnu na profesionálnej úrovni,“ hovorí generálna riaditeľka SNG Alexandra Kusá.


Výsledky práce digitalizačného centra SNG sú už niekoľko rokov verejne prístupné na aktívnej stránke webumenia.sk, ktorá momentálne sprístupňuje 166 tisíc umeleckých diel zo zbierok slovenských a českých galérií. „Strategicky by sme sa chceli sústrediť na prezentáciu digitalizovaného materiálu verejnosti – vytvoriť obdobu platformy Web umenia pre muzeálne zbierky, ďalej na kultiváciu spracovania dát a zabezpečenie užívateľsky priateľského prostredia pre múzeá, ktoré by mali mať svoj digitálny obsah ľahko dostupný a mohli s ním ďalej pracovať. V najbližšej dobe predložíme Ministerstvu kultúry SR aktualizovanú stratégiu rozvoja digitalizačného centra, ktorá bude zohľadňovať uvedené priority, zásady zdravého riadenia, ale aj kontinuitu všetkých funkčných nastavení a procesov. Veríme, že presun nenaruší pracovné procesy a záväzky voči slovenským múzeám,“ uzatvára Alexandra Kusá.

Zdroj: Klára Hudáková, SNG
Foto: Peter Gall, SNG