„Ľudia si chránia oči slnečnými okuliarmi, kožu rôznymi krémami, čokoľvek si chránia, ale okolo sluchu dostatočná osveta ešte asi neprebehla.“

V sobotu 25. mája zorganizovala iniciatíva Nehuč diskusiu s názvom „Prečo si dať štuple aj na dobrý koncert?“. Diskusia sa konala v koncertnom klube Pink Whale v Bratislave, kde iniciatíva Nehuč realizuje svoj projekt. Hosťami diskusie boli ušný doktor Branislav Legiň a spolumajiteľ koncertného klubu Pink Whale Ľubo Šoška. Diskusiu viedla Kristína Slivková, zakladateľka iniciatívy Nehuč.

Diskusia začala predstavením hostí, kde každý priblížil svoj vzťah k hudbe a hluku. Doktor Branislav Legiň zdôraznil, že s odporúčaním, že si má chrániť sluch na koncertoch sa stretol prvý krát vďaka projektu Nehuč. „To, že sa má chrániť sluch v hlučných prostrediach nás ako doktorov učili, ale na koncertoch to je téma, ktorá sa v učebniciach nespomína.“

Ľubo Šoška odpovedal na otázku o svojej skúsenosti s ochranou sluuchu: „Ja ako spolumajiteľ hudobného klubu som to počul tiež v podstate asi od teba, keď si k nám prišla s týmto nápadom (projektom Nehuč), a musím sa priznať, že pravidelne tie štuple odvtedy používam, a nie preto, že by tie koncerty boli zlé, ale kvôli tomu, že človek býva z toho naozaj ohučaný. Dokonca som si niektoré koncerty užil viac ako bez nich (štupľov). „


V diskusii sa hovorilo aj o mechanizmoch poškodenia sluchu a rizikách spojených s vystavovaním sa nadmernému hluku. Doktor Legiň vysvetlil, ako môže hluk spôsobiť poškodenie sluchu, napríklad stav známy ako tinnitus, pri ktorom človek počuje neustále pískanie, alebo šum v ušiach. Ľubo spomenul aj svoje vlastné skúsenosti – „keď zvyknem byť na bráne otočený ku koncertu pravou stranou, tak som potom nahluchlý na pravé ucho. “ 

  Doktor Legiň doplnil, že osveta o ochrane sluchu je veľmi dôležitá, ale stále chýba: „Ľudia si chránia oči slnečnými okuliarmi, kožu rôznymi krémami, čokoľvek si chránia, ale okolo sluchu taká osveta ešte asi neprebehla.“  

Jedným z hlavných bodov diskusie bolo, či by koncertné kluby a festivaly mali zabezpečiť ochranu sluchu pre svojich návštevníkov. Ľubo Šoška sa vyjadril, že by to malo byť na dobrovoľnej báze: „Keď organizátori a majitelia pochopia ako my, že okej toto môže tým ľuďom niečo priniesť, tak dáme iniciatíve ako Nehuč a ochrane sluchu priestor. Keď s týmto ale prídete do iného klubu a povedia, že nie, tak nie. A možno to bude fungovať aj spätne, a návštevníci si to začnú aj vyžadovať. Čo od teba zákazníci chcú, to im chceš ponúknuť.“


„My máme s Nehuč dobrú skúsenosť. Veľakrát niekoho z kolegov počuješ vravieť ‚kde sú štuple‘,“ pridal Ľubo.

Účastníci diskusie sa zhodli na tom, že ochrana sluchu by mala byť dostupná: „Ochrana sluchu je individuálna záležitosť, ale je dôležité, aby to ľudia vedeli, a aby bola ochrana dostupná – tak ako si človek vie pri pláži kúpiť okuliare alebo opaľovací krém, keď si ich zabudne, či na záchodoch prezervatívy. Ale aby to bolo dostupné a ľudia vedeli, že to môžu použiť,“ vyjadril sa doktor Branislav Legiň. 

K odporúčaniu na záver dodal, že určite odporúča prevenciu, ako potom riešenie často neliečiteľných problémov.

Na záver diskusie Kristína Slivková zdôraznila, že cieľom iniciatívy Nehuč je zvýšiť povedomie o dôležitosti ochrany sluchu a rozširovať svoje aktivity, aby sa ľudia dozvedeli viac o tom, ako sa môžu chrániť pred škodlivými účinkami hluku, a čo robiť, keď sa tieto dôsledky už dostavia.


„Na Pink Whale sa dostávame do interakcií s účastníkmi, veľmi ma osobne baví sa s nimi o tomto probléme rozprávať. Reakcie bývajú však veľmi zmiešané, je to veľmi problematické, najmä ak ľudia počujú o tomto probléme prvýkrát. Lebo to znie naozaj paradoxne – aj názov našej diskusie je „prečo štuple aj na dobrý koncert“. Prečo by som si mal dávať štuple, keď idem počúvať hudbu? Ťažko sa to vysvetľuje týmto ľuďom, lebo tam je prítomný ten zdravý skepticizmus, čomu úplne rozumiem. Častokrát ale potom, keď im to všetko vysvetlím, tak to pochopia, a síce po prvom počutí väčšina z nich štuple odmietne, už aspoň vedia, o čo sa jedná a vedia, že existuje možnosť siahnuť po takejto ochrane. A oveľa skôr potom po nej v budúcnosti siahnu,“  zhrnula Kristína Slivková.

Okrem toho iniciatíva Nehuč už tretí mesiac pôsobí na koncertnej lodi Pink Whale v Bratislave. Skupinka dobrovoľníkov do tohto priestoru vniesla tému ochranu sluchu – cez kreatívne plagáty, ktoré návštevníka vyzývajú použiť ochranné štuple do uší, ktoré sú všetkým zdarma prístupné. Na väčších koncertoch sú prítomní sami – štuple návštevníkom priamo ponúkajú a rozprávajú sa s nimi o dôležitosti ochrany sluchu. Osvetu sa chystajú šíriť aj na hudobných festivaloch, počnúc festivalom Atmosféra.

Zdroj: Kristína Slivková, zakladateľka Nehuč