Festivalu DOTYKY A SPOJENIA sa aj v náročnejšej situácii podarilo odohrať celý program. V interiéri hrali len pre kompletne zaočkovaných, čo diváčky a diváci na mieste plne rešpektovali. Predstavenia v interiéri videlo 3458 diváčok a divákov, v exteriéri vyše 7000, čo je dohromady vyše 10500 diváčok a divákov, ktorí počas siedmich dní navštívili festival. Martin bol v čase konania festivalu na Semafore pre kultúrne podujatia v zelenej farbe monitoringu, a tak sa podarilo to podstatné – usporiadať divadelný festival pre živé publikum. Organizátori konštatujú, že pokiaľ ide o prípravu a organizáciu, majú za sebou najnáročnejší ročník v šestnásťročnej histórii festivalu, osvedčila sa trpezlivosť, pevné nervy a schopnosť improvizovať. DOTYKY A SPOJENIA sa v Martine konali od 6. do 12. septembra 2021.

Braňo Konečný

„Festival je živý organizmus – pri jeho organizovaní je treba počítať aj s prípadnými zmenami. Napriek väčšej neistote, ako pri predchádzajúcich ročníkoch, sme sa aj tento raz pred festivalom nastavili optimisticky: boli sme pripravení v prípade potreby improvizovať a riešiť vznikajúce problémy za pochodu. Napriek obavám, ako zareagujú diváci na fakt, že v interiéri ideme v režime pre kompletne zaočkovaných, sme vypredali skoro všetky predstavenia,“ povedala programová riaditeľka festivalu Monika Michnová.

Náročnosť tohto ročníka spočívala aj v tom, že ho organizátori pripravovali na viackrát, v mnohých variantoch, vždy v inej pandemickej situácii. „Na všetkých dôležitých rozhodnutiach, ako napríklad, že chceme festival živého divadla a preto nebude predstavenia streamovať, alebo že v interiéri pôjdeme v režime pre plne zaočkovaných, sme sa zhodli rýchlo a jednoznačne. Bol to určite najnáročnejší ročník, pokiaľ ide o prípravu a organizáciu. Ešte nikdy doteraz nebolo toľko vecí neistých a nejednoznačných, a skutočnosť, že sme to napriek všetkému zvládli, nás ako tím stmelila,“ doplnila Monika Michnová.

Všetky festivalové podujatia v exteriéri boli prístupné pre verejnosť bez obmedzení, predstavenia v interiéri sa na festivale hrali len pre kompletne zaočkovaných. „S negatívnymi reakciami na naše rozhodnutie hrať v interiéri iba pre zaočkovaných sme sa stretli iba na sociálnych sieťach. Diváci, ktorí prišli do divadla, nemali problém predložiť covid pas, ktorý bol popri vstupenke podmienkou na vstup do divadelnej sály. Správali sa veľmi disciplinovane, boli očividne radi, že môžu ísť do divadla. Nad rámec pandemických opatrení sme v spolupráci so zriaďovateľom, Žilinským samosprávnym krajom, zriadili aj MOM-ku (mobilné odberové miesto), kde sa pravidelne testovali členovia celého festivalového štábu, ako aj účinkujúci umelci a technici z divadiel. Urobili sme čo sa dalo pre zaručenie čo najvyššej bezpečnosti festivalu,“ opísala riaditeľka festivalu.

Festival sa tohto roku po prvý raz, výnimočne, konal v septembri a po prvý raz vo svojej histórii ponúkol výber z dvoch divadelných sezón. Na programe bolo 40 predstavení, desať inscenácií v Hlavnom programe, 27 divadiel z desiatich slovenských miest, sedem koncertov a 25 rôznych diskusií o divadle.

Vďaka tomu, že Martin bol v čase konania festivalu na Semafore pre kultúrne podujatia „zelený“, sa mohli uskutočniť aj všetky plánované predstavenia priamo v školách, ako aj tvorivé dielne dramatickej výchovy, ktoré organizátori priniesli do tried. „Veľmi sa nám osvedčilo hranie v školách a plánujeme v tom pokračovať aj na ďalších ročníkoch. Tento rok sme tiež výrazne rozšírili program Junior, v rámci ktorého sme odohrali predstavenia študentov vysokých umeleckých škôl, ktorým pandémia znemožnila odprezentovať svoje školské inscenácie. Po veľmi dobrých ohlasoch na toto rozšírenie zo strany študentov, divadelných kritikov aj publika je pravdepodobné, že v tom budeme pokračovať aj v ďalších ročníkoch,“ dodala Monika Michnová.


Aj tento rok mali svoje miesto v ponuke festivalu diskusie, ktoré spájala téma reformy divadla. Hovorilo sa o tom, či potrebuje kultúra reformu a či vôbec potrebuje naša spoločnosť kultúru, témou boli aj zriaďované a nezriaďované divadlá, ako aj otázky k financovaniu a udržateľnosti projektov. Diskusie s odborníčkami a odborníkmi viedol publicista Michal Havran naživo v Martine, no je možné vrátiť sa k nim, ako aj k iným bodom programu, vďaka záznamu.

Workshop s predstaviteľmi Fondu na podporu umenia určený pre nezriaďované divadlá

● Diskusná platforma Potrebujeme reformu divadla? o potrebe reformy súčasného stavu a o kultúrnej politike:

● Diskusná platforma Potrebujeme reformu divadla? o vzťahu zriaďovaných a nezriaďovaných divadiel:

● Diskusná platforma Potrebujeme reformu divadla? o financovaní divadla:

● Diskusná platforma o 16. ročníku festivalu Dotyky a spojenia

Dotyky a spojenia sú výberovou, nesúťažnou prehliadkou inscenácií slovenských divadiel, hlavným organizátorom je Slovenské komorné divadlo Martin. Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Zdroj: Zuzana Golianová, Mediálna podpora festivalu Dotyky a spojenia
Foto: Braňo Konečný