V stredu 13. decembra o 18.00 sa na Stanici Žilina-Záriečie predstaví Divadelné centrum s inscenáciou autorskej hry Jána Šimka Spleť, ktorá spája divadlo, psychológiu, mladých ľudí a diskusiu do jedného konceptu. Spleť je autentickým príbehom mladej Rómky, ktorá je pre svoj pôvod a originálne názory vystavená kyberšikane. 

Hlavná hrdinka Veronika žije navonok bežným životom svojich rovesníkov. Je mladá, múdra, má vyspelé názory, lenže je iná. Je Rómka, ktorú si pred rokmi adoptovali bieli rodičia, umelci s nadhľadom, ktorí ju ľúbia, len na ňu nemajú dosť času. Tak je jej priateľkou samota a sociálne siete. Každý deň je na čete vystavená množstvu krutých, ponižujúcich slov od svojich spolužiakov. Vytvorí si preto falošný profil, z ktorého im tú krutosť vracia. Udalosti v jej živote postupne naberajú spád a hrá sa o život. Zničiť kohokoľvek je dnes také ľahké. Stačí zverejniť niečo súkromné, osobné (napr. fotografie) a pridať pár klikov. Veronika sa dostáva do stále väčšej a väčšej spleti problémov. Rekonštrukciou udalostí sa postupne snaží pochopiť samu seba a nájsť svoju životnú cestu.


V inscenácii sa na scéne striedajú činoherne odohrané scény s videodokrútkami, vstupmi z četu a virtuálneho prostredia Témy inscenácie (samota, prijatie inakosti, duševné zdravie, (kyber)šikanovanie…)odzrkadľujú problémy súčasných mladých ľudí, preto s nimi silno komunikujú. Slová, ktoré v tejto inscenácii padnú, sú skutočné, prekopírované z ozajstnej komunikácie, z ozajstných príbehov dneška. Najmä tie slová, ktoré ubližujú. „Duša súčasných tínedžerov je boľavá, nepomohla im pandémia a často zlyhávame aj my, dospelí – či už ako rodičia alebo pedagógovia. Chceme vždy všetko hneď riešiť a možno by stačila naša blízkosť, prijatie, podpora. Jednoducho to, aby sme boli fanúšikmi našich detí. Povzbudzujeme preto aj rodičov, aby prišli na predstavenie spolu so svojimi deťmi, a to nielen preto, že tak majú výhodnejšie vstupné. Majú tak možnosť spoznať problémy mladých ľudí z inej strany, zdieľať ich a vyslať tak signál, že na nich záleží a pomoc vždy existuje, “ objasnila dramaturgička inscenácie Zuzana Palenčíková.


Divadelné centrum je profesionálne neštátne divadlo, ktoré sa primárne zameriava na neformálne vzdelávanie mladých ľudí prostredníctvom divadla. Na príprave tejto inscenácie spolupracovalo s odborníkmi z centra IPčko, ktorí poskytujú mladým ľuďom bezplatnú a anonymnú poradňu nonstop, 24 hodín denne, sedem dní v týždni. Po predstavení sa uskutoční diskusia o duševnom zdraví s tvorcami, s IPčkom a špeciálnym hosťom Marekom Madrom. Diváci majú možnosť anonymne klásť otázky prostredníctvom aplikácie Slido, čím sa vytvára bezpečný priestor na zdieľanie.

Hosťovanie inscenácie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Zdroj: Zuzana Palenčíková, dramaturgia, PR a mediálna podpora inscenácie Spleť