CinemArt SK

Výroba atómovej bomby bola triumfom ľudskej vynaliezavosti, ktorý priniesol inovácie v nespočetných oblastiach vedy a techniky. Zároveň však odštartoval preteky v zbrojení, ktoré mali deštruktívne dôsledky pre celý svet a vniesli do životov ľudí nový existenciálny strach, ktorý pretrváva dodnes. Snímka Oppenheimer zachycuje etapu života muža, ktorý so svojím tímom svetu “daroval” atómovú bombu. Do kín prichádza 20. júla.

Oppenheimer je príbehom, muža, ktorý riskoval, že zničí celý svet, aby ho tým zachránil. Režisér Christopher Nolan prepožičal svoj rozprávačský talent životopisnému filmu o vynálezcovi atómovej bomby. Nielen meno režiséra, ale aj herecké obsadenie je predznamenaním mimoriadneho filmového diela. Na čele hereckého zloženia stojí Cillian Murphy, pre ktorého ide už o 6. spoluprácu s režisérom.

V dobe, kedy 2. svetová vojna ešte vyzerala nerozhodne, prebiehal na diaľku dramatický súboj medzi Spojenými štátmi a Nemeckom o to, komu sa podarí skôr skonštruovať atómovú bombu a získať nad nepriateľom rozhodujúcu prevahu. V Amerike prebiehal tajný výskum pod krycím názvom Projekt Manhattan a jedným z jeho kľúčových aktérov bol astrofyzik Robert Oppenheimer. Pod obrovským časovým tlakom sa s tímom ďalších vedcov pokúšal zostrojiť vynález, ktorý má potenciál zničiť celý svet, ale pokiaľ by ho nedokončili včas, sa ten istý svet nepodarí zachrániť…

Príbeh sa sústreďuje aj na Lewisa Straussa ( Robert Downey jr.), ďalšieho kľúčového hráča pri formovaní americkej jadrovej politiky po druhej svetovej vojne. V roku 1959 ho prezident Dwight D. Eisenhower nominoval na ministra obchodu.


“Je to nesmierne rozsiahly a výpravný príbeh, asi jeden z najnáročnejších projektov, na akom som kedy pracoval,” povedal režisér, podľa ktorého najväčším sústom bola verná rekonštrukcia Trinity testu, prvého riadeného výbuchu atómovej bomby v histórii, ktorá sa nakrúcala bez využitia počítačovej animácie. “Pri príprave testu Trinity sa Oppenheimer a jeho tím zaoberali veľmi malou možnosťou, že keď stlačia tlačidlo  a spustia prvý jadrový výbuch, zapália atmosféru a zničia celú planétu,” povedal Nolan, “Neexistoval žiadny matematický alebo teoretický fakt, na základe ktorého by mohli túto možnosť – hoci veľmi malú – úplne vylúčiť. A napriek tomu to tlačidlo stlačili. Je to mimoriadny okamih v dejinách ľudstva. Chcel som divákov preniesť do TEJ miestnosti, aby boli pri TOM rozhovore, a potom aby boli pri tom, keď sa tlačidlo stlačí. Je to jednoducho ten najneuveriteľnejší okamih, keď sa tak nad tým zamyslíte. To riziko. Vzťah medzi vedou a prenosom abstraktných myšlienok do reálneho sveta, zaobchádzanie s nimi ako s konkrétnou skutočnosťou so všetkými jej dôsledkami.”

Po zhodení atómových bômb na Hirošimu a Nagasaki sa Oppenheimer stal známym v celých USA. Po skončení 2. svetovej vojny nesúhlasil s ďalším vývojom bômb a nechcel pokračovať vo vojenskom jadrovom výskume. Odmietol sa podieľať na výskume vodíkovej bomby. Bol presvedčený o nutnosti medzinárodnej spolupráce a kontroly v oblasti využitia jadrovej energie, čo v období studenej vojny nezodpovedalo vládnej politike…

V snímke si okrem jedinečného Cilliana Murphyho zahrali aj Emily Blunt, Matt Damon, Robert Downey Jr., Florence Pugh, Josh Partner, Casey Affleck, Rami Malek , Kenneth Branagh či Kenneth Branagh.

Snímku Oppenheimer prináša do slovenských kín distribučná spoločnosť CinemArt SK už 20. júla.

Zdroj: Perla Žinčíková, CinemArt SK
Foto: CinemArt SK