Siedmy ročník podujatia DOM prezentuje čerstvé a šťavnaté intermediálne umelecké projekty autorov a autoriek zo Slovenska, Čiech a Anglicka.

Otvorenie výstavy: piatok 3. 9. 2021, 18.00 –  22.00
Trvanie výstavy: 3. 9. – 18. 9. 2021
Kurátorky: Martina Ivičič a Marianna Brinzová
Vizuálna identita: Karel Bařina
Pistoriho Palác, Štefánikova 25, Bratislava

Vystavujúci umelci a umelkyne:

Andrea Uváčiková (SK/CZ) a Zuzana Bartošová (CZ), Lenka L. Lukačovičová (SK) a Klaudia Korbelič (SK/CZ), Denisa Slavkovská (SK) a Ľubomír Slovinský (SK), Šimon Chovan (SK), Lucia Veselá (SK), Eden Mitsenmacher (USA/UK), Petra Čížková (CZ/SK)

Špecifický podtitul tohto ročníka „expedícia súčasného umenia“ predstavuje metaforu objavovania súčasného umenia ako určitého mentálneho výletu mimo priestoru nášho bežného výskytu, aj vzhľadom na opakujúce sa „lockdowny“, karantény a stavy uvoľnenia.

„Téma Wild Fruit osciluje okolo vnímania skutočnosti a rôznych uhlov pohľadu na ňu. nastoľuje otázku, ako prostredie vplýva na jedinca, ako s ním jedinec interaguje a ako ho ovplyvňuje spätne. V jemnej nuanse odkazuje tiež na pandemické podmienky, ktorým sme pri odlúčenosti v izolácii dennodenne čelili, a keď sa nám často počas týchto dní práve vnímanie umenia, v akejkoľvek forme a podobe, stávalo únikom z fyzickej/domácej reality.“ hovorí Martina Ivičič, kurátorka výstavy.

Podujatie sa koná v Pistoriho paláci, na poschodí historickej budovy a v exteriéri jeho dvora. Novinkou je, že pribudla časť expozície vo verejnom priestore v rámci mestskej štvrte Trnávka – Ružinov. DOM 2021 je koncepčne mierne odlišný od doterajších ročníkov – má podobu dvojtýždňovej výstavy so sprievodným programom.

Výstavný koncept je založený na prezentovaní umeleckých dvojíc (ktoré nie vždy ako dvojice tvoria) a jednotlivcov s dôrazom na participatívny proces tvorby. Niektoré práce boli do expozície Wild Fruit začlenené kurátorským výberom už existujúcich diel, iné vznikli jedinečne a boli vytvárané ako site- a time-specific inštalácie reflektujúce tému Wild Fruit a priestor Pistoriho paláca.

Súčasťou výstavy Wild Fruit je sprievodný program v podobe komentovaných prehliadok a hudobno-experimentálnych vystúpení, workshopu a happeningu pre deti a dospelých. V priebehu celého trvania podujatia prebieha aj rastlinný swap, kde si môžu návštevníci vymieňať prinesené izbové a úžitkové rastliny za tie, ktoré im ponúka priestor výstavy.

Prostredníctvom výstavy a sprievodného programu sa DOM 2021 expedícia súčasného umenia – Wild Fruit zamýšľa nad tým, ako sa vysporiadať so zmenami, ktoré prinieslo posledných osemnásť mesiacov. Stále výraznejšie a deštruktívnejšie dopady dlhodobých klimatických zmien, rýchlejšie sa meniace pravidlá svetových ekonomík, čas odlúčenia a izolácie spôsobili zmeny aj v našom myslení. Príliš veľa premenných na to, aby sme našli jednoduché riešenie, ako v našich životoch pokračovať ďalej. Dokážeme byť ešte naozaj prospešní, a ak, tak pre koho? kladie tematickú otázku Marianna Brinzová, kurátorka výstavy.


Sprievodný program:

Plant swap, Erik Pánči (SK), Ľudmila Machová (SK), Adriána Vančová aka timmi (CZ/SK), Kasha Potrohosh aka beba kush (UA/SK). Pokračovanie výstavy vo verejnom priestore v spolupráci s projektom Lonely Planet Trnávka

Projekt podporil Fond na podporu umenia, mestská štvrť Bratislava-Staré mesto a jej grantová schéma, Bratislavský samosprávny kraj, projekt Lonely Planet Trnávka, Bright – digital printing company a Filament PM – Plasty Mladeč, Zemědělské družstvo Haňovice.

Zdroj: TS,  DOM
Foto: DOM WILD FRUIT