Environmentálny muzikál Odpad je poklad ožil na divadelných doskách. Život mu vdýchli v utorok 13. decembra na slávnostnej premiére študenti a umelci Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Budúci pedagógovia naštudovali muzikál pod režisérskou taktovkou Pavla Smolíka. Diváci si mohli pozrieť predstavenie, počas ktorého sa rozvíjal príbeh o tom, ako všetci musíme chrániť svoju planétu. Pre seba, aj budúce generácie.

Diváci videli, ako sa mení vnímanie mladej generácie k odpadu ako takému. Dej sa začínal inkognito vstupom Matky Zeme na pódium. Túto postavu stvárnil známy slovenský zabávač Rasťo Piško. Keď prišli mladí ľudia do lesa, najprv si odpad nevšímali. Potom však narazili na čiernu skládku, čo ich nahnevalo a začali konať. Hravou formou meniť svet a zdieľať informácie o stave životného prostredia v oblasti odpadov medzi ďalších mladých ľudí. Prostredníctvom pesničiek a tancov zasiahli divákov a zanechali v nich silný pocit potreby chrániť životné prostredie. „Skĺbením dvoch príbehov mladých ľudí na výlete a odpadu pohodeného v lese, vznikla zaujímavá komunikačná platforma, ktorou sa dali vyjadriť vzdelávacie aj vzťahové situácie. Tie poskytli kreatívne možnosti dosiahnutia cieľov muzikálu vo všetkých jeho želaných rovinách,“ hovorí Miroslav Tauchmann, dramaturg muzikálu.

Po online verzií, ktorá mala premiéru 1.6. 2022 a je stále k dispozícií, je tak dej muzikálu obohatený o rovinu odpadu, ktorý ožije a prostredníctvom svojich pocitov a potrieb, ekologicky formuje mladých ľudí, ktorí sa vybrali na výlet do prírody.

Ako na nabaľovala myšlienka

Autorka muzikálu Bohumila Tauchmannová sa vracia o 4 roky späť, keď bola na svete myšlienka. „Asi pred 4 rokmi som začala robiť prvé veci, texty pesničiek a vtedy som stretla kamaráta z detstva Milana Dočekala, zakladateľa skupiny Team, ktorý k pesničkám vytvoril hudbu. A tak sa to postupne nabaľovalo. Kulisy a scénografiu tiež robil kamarát z Martina, jeden z najvýznamnejších scénografov u nás, Jaroslav Válek. Až vzniklo niečo, z čoho som príjemne prekvapená. Našla som správnych ľudí, veľkých umelcov, ktorí povedali, že chcú robiť niečo, čo má význam pre celú spoločnosť. Vzniklo tak dielo, ktoré má svoje poslanie. A to je v tom, že sa má šíriť v spoločnosti cez ZUŠ, ochotnícke divadlá, dramatické krúžky, a prostredníctvom ľudí, ktorým osud našej planéty nie je ľahostajný. A šťastie vnímam aj v tom, že v Nitre spolupracujem s UKF, pedagogickou fakultou, ktorí majú na starosť umenie, čiže sú budúci učitelia ZUŠ. Veľmi milo ma prekvapili, lebo konečný efekt vyzerá profesionálne. Keď som videla koľko talentu sa v týchto ľuďoch skrýva, nemám obavy o budúce generácie detí, ktoré budú učiť.“

Keď sú všetci na jednej vlne

S nápadom, že by premiéru mohli naštudovať a odohrať študenti katedry hudby na Pedagogickej fakulte UKF v Nitre prišiel režisér muzikálu Pavol Smolík, ktorý tam aj prednáša. „Prišlo nám logické a zároveň efektívne, že sú to budúci pedagógovia, ktorí môžu enviromentálnu tému šíriť ďalej. Sú tam výborní dramatici a hudobníci, ktorí sa pripravujú na pedagogickú dráhu a pritom sú to výborní interpreti. Jedno do druhého zapadlo a študenti 3. a 5. ročníka, pripravili predstavenie v rámci svojho povinného semestrálneho projektu.“


Spoluprácu s budúcimi pedagógmi a enviromentálnu tému si veľmi chváli aj Ladislav Tischler, režisér zodpovedný za hereckú časť réžie, hovorené veci: „Tento projekt ma veľmi potešil. Ekologické témy by sa v dnešnej dobe mali akcentovať. A ak môžem prispieť k zlepšeniu ekologickej situácie na Slovensku a vo svete, prečo nie? Navyše, práca so študentmi bola výborná. Veľmi ma bavilo, ako sú šikovní. Prácu na tomto projekte som si veľmi užíval.“

Všetko je vymyslené, šírte muzikál a jeho myšlienky ďalej

Premýšľate nad tým, ako vytvoriť odpad na scéne a zachovať prepojenie medzi online a offline verziou? Zuzana Hubinská, choreografka to vyriešila: „ Najväčšou výzvou bolo, že online verzia projektu už bola nahratá, a tak išlo o to, aby sa pohyb na scéne aj podobal, ale zároveň bol aj niečím novým. Pre mňa teda bolo výzvou zachovať podobnosť a zároveň priniesť niečo vlastné. Inak sa mi na tomto projekte robilo veľmi ľahko, je to energická hudba, ktorá dáva veľa podnetov. Je to veľmi inšpiratívne, a to vrátane samotnej témy. Najzložitejšie asi bolo urobiť z človeka sklenenú fľašu, alebo kus plastu, ktorý sa topí a recyklujeme ho na nejaký iný útvar.“

Premiéra muzikálu otvorila cestu ďalším ZUŠ-kám, ochotníckym divadlám, či dramatickým krúžkom možnosť naštudovať si ho, a šíriť tak myšlienku ďalej. Ďalším záujemcom o šírenie povedomia o zdravšej a čistejšej planéte, pomôžu záznam z premiéry a režisérska kniha.

K dispozícií je stále aj online verzia muzikálu, ktorú si môže kúpiť každá škola ako súčasť enviromentálneho vzdelávania. Pre viac informácií nás kontaktujte.

Autori muzikálu pripravujú druhý diel muzikálu, ktorý by mal byť k dispozícií v priebehu budúceho roka. Michal Sebíň, generálny riaditeľ spoločnosti NATUR PACK a jeden z odborných garantov k tomu hovorí: „Stáli sme pri ideovom zrode vzdelávacieho muzikálu Odpad je poklad a včerajšie predstavenie v nás posilnilo presvedčenie, že to bol správny krok. Momentálne spolupracujeme s autorkou projektu a muzikálu Bohumilou Tauchmannovou na odbornom zameraní druhého dielu, ktorý sa bude týkať hierarchie odpadu a návodu, ako neplytvať so surovinami. Čaká nás aj tretí diel, aby sme uzatvorili tému odpadové hospodárstvo a pomohli vzdelávať žiakov a študentov v rámci enviromentálnej výchovy na školách.“

Zdroj: Andrea Čurná, woowoo.sk