Oslavy Lúčnice vrcholia premiérovým galaprogramom Svetozár Stračina – „Počuť vôňu živého“ a vydaním knihy Fenomén Lúčnica.

Umelecký súbor Lúčnica začal písať svoju históriu v roku 1948. Kto by to bol povedal pred 75 rokmi, kedy sa Lúčnica formovala a spoločným mottom bola nadšenie mladých študentov a študentiek, ktorých spájala úprimná snaha, obetavá práca a mladistvý elán. Odvtedy  umeleckú tvorbu reprezentovala Lúčnica doma a na pódiách vyše 50 krajín všetkých kontinentov sveta. 

„Vďaka odvážnym večne mladým takmer trom tisícom lúčničiarov a lúčničiarok stále podávame štafetu ďalej. Možno aj preto, Lúčnicu nikdy neovplyvnila  žiadna existenčná kríza.“ hovorí generálny riaditeľ Lúčnice Pavol Pilař.


Po úspešnej premiére nového programu Koločas v máji tohto roku a slávnostnom koncerte speváckeho zboru Lúčnice v Slovenskej filharmónii, pripravil umelecký súbor Lúčnica jedinečné a výpravné predstavenie. Venuje ho tvorbe Svetozára Stračinu., skladatela, ktorého hudobné kompozície nadchýnajú aj tých, ktorí sa tradíciám vyhýbajú. „Bol jednou z ústredných tvorivých osobností, ktorí pre Lúčnicu skomponoval množstvo skladieb, ako aj scénických programov. Jeho prvé stretnutia s Lúčnicou a profesorom Štefanom Nosáľom boli pre jeho tvorbu zlomové a určujúce v jeho ďalšom smerovaní. Bolo nám neuveriteľnou cťou a zážitkom nahliadnuť, zacítiť a byť len na malú chvíľku opäť súčasťou Svetozára Stračinu – cez jeho myšlienky pocity, vízie a nápady ku expresívnemu vyjadreniu nielen cez jeho geniálnu hudbu ale aj slovo, kresbu, filozofiu a paralely vo filme, či v tanci.  Prinášame ho tak, že ho budete určite počuť, trošku do neho vidieť, veru aj cítiť , no a na moment, zažiť ho naživo“ vysvetľuje režisér programu a umelecký riaditeľ Lúčnice Mikuláš Sivý

V podaní viac ako 100 účinkujúcich umelcov prinášame v programe ikonické tance, veľké zborové scény aj známe filmové hudobné kompozície v sprievode 45 členného orchestra pod taktovkou Martina Leginusa.


Lúčnica je jedinečné umelecké teleso, ktoré nemá v dejinách tanečného umenia, vo  svetovom i  v domácom kontexte, obdobu. Lúčnica je Fenomén, ktorý pri výročí dostáva aj knižnú podobu.  „Knižná publikácia Fenomén Lúčnica, ktorá vychádza v spolupráci s vydavateľstvom Slovart, je zrkadlom do duše Lúčnice a poklona tým, ktorí z nej vybrúsili diamant  slovenského ľudového umenia.“ Imrich Béreš predseda Nadácie Pro Lúčnica

Premiéra a následné predstavenia jubilejného tanečného programu k 75. výročiu Lúčnice sa uskutočnia  v Bratislave, Piešťanoch a v budúcom roku v Prešove, Nitre, Trenčíne, Brne a Košiciach.

Zdroj: Pavol Pilař, generálny riaditeľ