Zažite výnimočný víkend (25. – 27. 8. 2023) plný kreatívneho prepájania zvukov so zdanlivo nespojiteľnými svetmi okolo nás v Schaubmarovom mlyne v Pezinku. Festival MELA s dramaturgickým programom I’M THE PLACE tento rok spojí umelcov*kyne a výskumníkov*čky s osobným vzťahom k miestam v teréne, na ktorých dlhodobo pracujú. Na festivale si vypočujete brazílsku hudbu aj rozsiahly zvukový archív vtáčích spevov.

Na medzinárodnom medziodborovom festivale MELA tento rok spoznáme umelcov*kyne, vedcov*kyne, ktorí*é kreatívne pracujú so zvukom a využívajú tzv. aktívne počúvanie. V teréne týmto spôsobom pozorujú rôzne fenomény z oblasti umenia, antropológie, etnomuzikológie, zoológie a skúmajú ich vo svojom pôvodnom, prirodzenom mieste vzniku. Svoje jedinečné terénne denníky sprístupnia publiku počas festivalu formou prednášok, hudobných vystúpení, performatívnej listening session či premietania.

Festival pracuje s konceptom putovného kurátorstva a tento rok prijal pozvanie na pozíciu garanta festivalu David Petráš, ktorý sa venuje zbieraniu miznúcich zvukov v pohraničných oblastiach Slovenska. Načúva k posledným mokradiam v okolí rieky Ipeľ, nahráva autorské pohrebné piesne v okolí Lučenca a spolupracuje s fotografkou Luciou Nimcovou na výskume tradičnej hudby a zvukového prostredia v ukrajinských Karpatoch. Je dramaturgom festivalu a spolku RUINY, ktorý pracuje so zabudnutou architektúrou a lokálnou mytológiou Novohradu a Gemera. Študoval na Institute of Sonology v Den Haagu.


Vstupenky na festival je možné zakúpiť prostredníctvom platformy Tootoot. Viac informácií o programe nájdete na webe SNG, v udalosti na Facebooku a na FacebookuInstagrame festivalu.

Schaubmarov mlyn je súčasťou Slovenskej národnej galérie. Ide o jediný zachovalý potočný mlyn na Slovensku s funkčnou mlynskou technológiou. Nájdete tu expozíciu mlynárstva a galériu výtvarného umenia, v ktorej dostáva priestor najmä moderné a súčasné umenie a dizajn. Súčasťou areálu mlyna je aj príjemný ovocný sad s pestrou výsadbou. Organizujú sa tu sprievodné podujatia, ktoré súvisia s vizuálnym umením, prírodou a so životným prostredím, s remeslami a jedlom. Počas roka sa môžete zapojiť do workshopov, zúčastniť sa komentovaných prehliadok, koncertov a navštíviť ďalšie podujatia pre odbornú aj širšiu verejnosť.

Aktuálnu ponuku ďalších programov nájdete na webe, na sociálnych sieťach a v newslettri galérie, na ktorého odber sa môžete prihlásiť na webe.

Zdroj: Zuzana Dzurdzíková, PR SNG
Foto: Dominik Fodora