Hudobníci, manažéri, zvukári, kameramani, pridružené profesie v rámci kreatívneho priemyslu, ako aj ostatní zamestnanci v hudobnom priemysle pôsobiaci na Slovensku, už dlhé mesiace trpia aktuálnou pandemickou situáciou.  

Prešli dva kvartály, o ktorých dnes už umelci dokážu rozprávať bez vyostrených reakcií, ba čo viac, so všetkou autenticitou laikom upresniť, prečo je dôležité o nepriaznivých okolnostiach v hudobnom biznise a kultúre ako takej hovoriť. Dá sa totiž predpokladať, že náročná situácia bude pretrvávať aj naďalej a ani zvoľnením opatrení v budúcnosti sa iba tak ľahko nezmení. Dopad pandémie Covid-19 je pre mnohých ľudí, ktorých jediným zdrojom príjmu sú hudobné zákazky, fatálny.

Hoci nie sú na očiach, bez nich by to nešlo

Aj z tohto dôvodu sme sa rozhodli osloviť šesť umelcov, ktorí našli prácu práve v hudobnom priemysle. Prostredníctvom videonahrávky KULTÚRA V KARANTÉNE priblížili verejnosti svoj pracovný deň a porozprávali tiež o zákulisí či úskaliach činnosti, o ktorej mnohí nemáme ani potuchy. V nasledujúcich minútach tak môžete vidieť hudobníka a producenta Zoliho Tótha, muzikantku Dominiku Titkovú, zvukára Alexandra Szabóa, promotéra Mira Babjáka, detskú hrdinku Vieru Šustekovú a speváka Martina Císara, vyjadrujúcich sa k súčasnej situácii na hudobnom trhu. Pýtate sa, prečo? Je to jednoduché. Vzhľadom na celospoločenský dopad, a najmä množiace sa, niekedy až nenávistné komentáre ľudí na adresu umelcov a pracovníkov v hudobnom sektore, ide o tému, ktorá je nanajvýš aktuálna a treba o nej hovoriť. Ako inak vyvrátiť predsudky podaktorých ľudí, že s umelcami sa spája výlučne bohatstvo, bohémsky štýl života a absolútna sloboda?

Ak s myšlienkami vo videu súhlasíte a chcete ich šíriť ďalej, budeme radi za podporu a zdieľanie tohto odkazu.

Zdroj: Michelle Kristová, Umelecká agentúra Stella Production