Mestské divadlo Žilina v spolupráci s občianskym združením Náruč – Pomoc deťom v kríze  pripravuje sériu predstavení, ktoré upriamujú pozornosť na práva týraných či zneužívaných detí a žien.

Druhá polovica novembra patrí dôležitým dňom, počas ktorých by sme nemali zabúdať, že v našej spoločnosti sú neustále prítomné rôzne formy násilia. 19. november je Svetovým dňom prevencie týrania a zneužívania detí a 25. november je Medzinárodným dňom za odstránenie násilia páchaného na ženách. V tomto období prebieha niekoľko kampaní, akcií či diskusií, ktoré sa venujú prevencii a eliminácii násilia a sexuálneho zneužívania.

Dramaturgia Mestského divadla Žilina sa už niekoľko sezón zameriava na tieto tabuizované a pre širokú verejnosť nepopulárne témy. Avšak, sú jednými z najrozšírenejších problémov v našej spoločnosti.

Obeťami domáceho násilia sú v 90% prípadoch ženy. Každé 5. dieťa na Slovensku zažilo nejakú z foriem násilia. O sexuálnom zneužívaní existuje mnoho predsudkov, mýtov a omylov.


Napriek narastajúcemu zviditeľňovaniu týchto faktov je nevyhnutné ich naďalej otvárať a rozprávať sa o nich. So zámerom priniesť témy, s ktorými sa naša spoločnosť ťažko vysporiadava, vznikli v Mestskom divadle dve inscenácie v réžii umeleckého šéfa Eduarda Kudláča. Inscenácia Naše fotky o sexuálnom zneužívaní na katolíckej škole a dramatizácia novely Nicol Hochholczerovej Táto izba sa nedá zjesť o vzťahu 12 ročného dievčaťa s jej učiteľom výtvarnej. Dvojicu silných inscenácii dopĺňa Kreutzerova sonáta / Čia vina? v réžii Pavla Viechu. Inscenácia spracováva tragický príbeh z novely Leva N. Tolstého o mužovi, ktorý zo žiarlivosť zabil svoju vlastnú ženu, ale zároveň odkrýva aj búrlivý a nerovnocenný vzťah slávneho spisovateľa so svojou manželkou.

Mestské divadlo Žilina pri príležitosti dní prevencie a boja proti násiliu a sexuálnemu zneužívaniu uvedie práve tieto tri inscenácie. K predstaveniam budú patriť aj dramaturgické úvody či diskusie s tvorcami inscenácií a so skúsenými psychológmi z Náruče, ktorí sa téme násilia a zneužívania profesionálne venujú – Róbertom Braciníkom a Ivetou Tarabovou.


Cieľom tohto spoločného projektu je upozorniť na skutočnosť, že napriek dlhodobému úsiliu občianskej spoločnosti a medzinárodných i národných inštitúcií je násilie páchané na ženách a deťoch stále jednou z najrozšírenejších foriem porušovania ľudských práv a zásahu do ľudskej dôstojnosti.

Program:

22. 11. Kreutzerova sonáta / Čia vina?
19:00 predstavenie
20:45 diskusia s tvorcami a s psychológom z Náruče

23. 11. Naše fotky
18:00 dramaturgický úvod s tvorcami a s psychológom z Náruče
19:00 predstavenie

24.11. Táto izba sa nedá zjesť
19:00 predstavenie
20:30 diskusia s autorkou novely Nicol Hochholczerovou a psychológom z Náruče


Špeciálna vstupenka

Mestské divadlo Žilina od 1. novembra ponúka diváčkam a divákom špeciálne vstupné na všetky tri predstavenia s diskusiami za zvýhodnenú sumu 18 eur. Vstupenky na sériu predstavení alebo len na jednotlivé predstavenia si môžete zakúpiť v pokladnici divadla alebo online na stránke tootoot.fm. Pre uplatnenie zľavy online je potrebné vložiť do košíka všetky tri podujatia a pri platbe zadať kód KONAJME50. Odbornú bezplatnú pomoc pre ženy a deti zažívajúce násilia nájdete na naruc.sk.

Zdroj: Natália Zahradníková, Mestské divadlo Žilina