Braňo Konečný

Nad 18. ročníkom divadelného festivalu Dotyky a spojenia prevzala záštitu prezidentka Slovenskej republiky pani Zuzana Čaputová. Máme úprimnú radosť, že pani prezidentka vyhovela našej žiadosti o prevzatie záštity nad 18. ročníkom festivalu Dotyky a spojenia, ktorú som jej prvýkrát predostrel na osobnom stretnutí pri jej návšteve Martina, kedy sa práve u nás v Slovenskom komornom divadle stretla so zástupcami nášho mesta. Po našej oficiálnej žiadosti prišiel následne aj kanceláriou potvrdený dekrét. Je to pre nás veľká pocta. Veríme, že pracovný program pani prezidentke dovolí prísť festival slávnostne otvoriť, alebo navštíviť niektoré z festivalových predstavení,“ približuje prevzatie záštity nad festivalom Tibor Kubička, riaditeľ Slovenského komorného divadla a festivalu Dotyky a spojenia.

Programová riaditeľka festivalu Monika Michnovádodáva:  „Všetkých nás potešilo, že pani prezidentka prijala záštitu nad festivalom Dotyky a spojenia. Vnímame to ako ocenenie našej práce a potvrdenie, že zdieľame rovnaké hodnoty, medzi ktoré patrí dôležitosť kultúry a umenia v živote našej spoločnosti.“


Festival Dotyky a spojenia je najväčšou prehliadkou inscenácií uplynulej divadelnej sezóny na Slovensku. V termíne od 19. do 24. júna 2023 v Martine ponúkne 33 inscenácií z 28 divadiel zo 14 slovenských a českých miest. Hlavným organizátorom festivalu je Slovenské komorné divadlo Martin. Festival podporil Fond LITA a z verejných zdrojov Fond na podporu umenia – hlavný partner festivalu.

Zdroj: Zuzana Palenčíková, mediálna podpora festivalu
Foto: Braňo Konečný