Nové kategórie a historicky prvé odovzdávanie. Aj o tom budú tohtoročné Ceny SOZA za rok 2022. Ceny SOZA udeľuje od roku 1996 Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam (SOZA) a aktuálne sú jedny z posledných hudobných ocenení, ktoré sa odovzdávajú autorom hudobných diel. Držiteľmi Cien SOZA sú významné osobnosti slovenského hudobného života ako napr. Kamil Peteraj, Miroslav Žbirka, Marika Gombitová, Peter Lipa, Ivan Tásler, Celeste Buckingham, Peter Bič a iní. 

V rámci tohto oceňovania sú udeľované štatistické a honorárne ceny. Nominácie a výsledky štatistických kategórií vychádzajú zo spracovania údajov, ktoré získava SOZA v rámci svojej činnosti. Medzi tieto údaje patria informácie o verejnom uvádzaní hudobných diel vo vysielaní rádií, televízií, v online priestore, ale aj na koncertoch a iných podujatiach. Spracovaním týchto údajov vznikli širšie nominácie tzv. longlisty, ktoré sú zverejnené abecedne. 


Nová kategória pre najhranejších autorov v online

Tento rok sa odovzdávanie Cien SOZA bude niesť v znamení dvoch nových kategórii. V štruktúre štatistických cien došlo oproti predchádzajúcim rokom k zmenám – bola zrušená cena pre rozhlasovú stanicu s najvyšším podielom domáceho repertoáru a namiesto toho pribudli dve nové kategórie mapujúce použitie domáceho repertoáru v online prostredí. „Dnes je streamovanie najbežnejší spôsob počúvania hudby a v tomto smere z veľkej časti nahradilo tradičné média.“ hovorí Ľubomír Burgr, predseda predstavenstva SOZA. „Rozhodli sme sa túto markantnú zmenu reflektovať a oceniť autorov, ktorých diela patria v online sfére k napočúvanejším. Po prvýkrát v histórií Slovenska sa tak bude odovzdávať hudobné ocenenie za počúvanosť v online priestore.“ dodáva Burgr. Štatistické Ceny SOZA sa budú tento rok odovzdávať celkovo v siedmych kategóriách. 


Víťazov štatistických ako aj laureátov honorárnych cien SOZA (Veľký Ceny SOZA a Zápis do Zlatej knihy) za rok 2022 spoznáme na slávnostnom galavečere, ktorý sa uskutoční 11. októbra 2023 v priestorom Divadla P. O. Hviezdoslava v Bratislave. 

Zdroj: Juraj Čurný, PR & media konzultant SOZA