V piatok 16. decembra odvysielala Dvojka finálové kolo medzinárodnej súťaže v klasickej hudbe Virtuózi. V ňom každá zo zúčastnených krajín spoznala svoj najväčší talent, ktorý vybrala medzinárodná porota na čele so svetovou hviezdou Plácidom Domingom. Slovenským virtuózom roka 2022 sa stala iba 11-ročná Klára Valentovičová.

Počas posledných štyroch piatkov sa na obrazovkách Dvojky vysielala súťaž mladých talentov klasickej hudby. V tomto roku súťažiaci z krajín V4 a Slovinska ukázali svoje hudobné talenty a zabojovali o prvenstvo v rámci svojej domovskej krajiny. V piatok sme na Dvojke spoznali víťazov. Tých vybrala medzinárodná porota, ktorej predsedal svetoznámy operný spevák Plácido Domingo. Slovenskou najúspešnejšou reprezentantkou sa stala Klára Valentovičová, 11-ročná žiačka 8-ročného gymnázia, ktorá porotu presvedčila svojou hrou na zobcovej flaute.

Klára navštevuje Základnú umeleckú školu L. Árvaya v Žiline a na zobcovej flaute hrá od 5 rokov pod vedením pána učiteľa Pavela Stillera. Má dvoch súrodencov, sestru a brata. Klára hráva na sopraninovú, sopránovú a altovú zobcovú flautu a ešte na kastingu do Virtuózov povedala, že považuje za nepravdepodobné, že by postúpila vôbec do medzinárodných semifinálových kôl. O to väčšiu radosť a prekvapenie cítila po finále. Faktom však je, že slovenská víťazka je úspešnou nielen v hre na zobcovej flaute, ale aj v matematike či dokonca v šachu. Jej hudobným vzorom je Ajna Marosz, slovenská víťazka Virtuózov z roku 2020.


Klára s ďalšími 4 víťazmi z ostatných zúčastnených krajín (Maďarsko, Poľsko, Česko a Slovinsko) získala 10 000 eur a čaká ju séria vystúpení v najslávnejších koncertných sálach sveta.

Zdroj: Filip Púchovský, RTVS