K jubilejnej koncertnej sezóne 2023/2024 Detského a dievčenského speváckeho zboru Slovenského rozhlasu patria slávnostné akcie a dve z nich budú naozaj výnimočné – spoločné koncerty detských rozhlasových zborov „Aká si mi krásna“, ktoré sa budú konať dňa 21. októbra 2023 o 18.00 h vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu v Bratislave a v Prahe, 18. októbra o 19.00 h v koncertnej sále Pražského konzervatória.  Oba koncerty sú zároveň súčasťou osláv 100. výročia Českého rozhlasu, čím sa spájajú dve významné hudobné inštitúcie a sú dôkazom vzájomnej spolupráce napriek rozdeleniu oboch štátov.

Detský a dievčenský spevácky zbor Slovenského rozhlasu, ktorý je súčasťou RTVS, si právom zaslúži svoje miesto v histórii slovenskej hudobnej kultúry. Toto významné hudobné teleso, ktoré bolo založené 1. septembra 1953 Ondrejom Franciscim, sa stalo jedným z pilierov hudobnej scény na Slovensku a aj v medzinárodnom kontexte. 70 rokov jeho činnosti výrazne ovplyvnilo slovenskú hudobnú scénu a prispelo k budovaniu hudobného  kultúrneho povedomia a tradícií.

Ondrej Francisci položil základy Detského speváckeho zboru Československého. rozhlasu v Bratislave, dnes známeho ako Detský a dievčenský spevácky zbor Slovenského rozhlasu. Tento dirigent a skladateľ bol prvou postavou, ktorá ho umelecky formovala, no nesmieme opomenúť ani významných ľudí ako Mariána Vacha, Janu Rychlú a Mirka Krajčího. Zbor od svojho vzniku nahral viac ako tisíc piesní, cyklov pre rozhlasové vysielanie a niekoľko CD. Jeho vplyv sa neobmedzuje len nahrávky, pretože vychoval množstvo popredných umelcov, medzi ktorými nájdeme také osobnosti ako Edita Grúberová, Gabriela Beňačková, Jana Kocianová a mnoho ďalších.


V roku 2004 prevzal dirigentskú taktovku Adrian Kokoš, vtedy ešte poslucháč VŠMU a úspešne nadviazal na jeho bohatú tradíciu. Mladí speváci pod jeho vedením aktívne pôsobia v rôznych programoch RTVS a majú na svojom konte viacero rozhlasových a televíznych nahrávok. Svoj talent zdieľajú s významnými umelcami, vrátane Adriany Kučerovej, Ľubice Čekovskej, Miroslava Dvorského a mnohými ďalšími osobnosťami populárnej hudby.

Vstupenky na koncert „Aká si mi krásna“, ktorý sa bude konať 21. októbra2023 o 18.00 h vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu, je možné si zakúpiť na koncertyrtvs.sk.

Zdroj: Ivana Zečevič, RTVS