Rádio Devín si v sobotu 2. marca 2024 pripomenie 200. výročie narodenia významného českého skladateľa, ktorý položil základy českej hudobnej kultúry. Diela tohto autora obohatili aj slovenskú kultúru a jeho hudba je Slovákom blízka v kontexte spoločnej histórie našich krajín. Poslucháčom Rádia Devín budú počas celého dňa ponúkané známe diela Bedřicha Smetanu a z hovoreného slova to bude rozhovor s odborníkom na tohto výnimočného autora a jedinečné rozprávanie skladateľovho vnuka.

Program Rádia Devín bude 2. marca 2024 bohatý a rozmanitý. Je zostavený tak, aby čo najlepšie oslávil život a dielo tohto hudobného génia.

O 6.30 h zaznejú v relácií Prelúdium Smetanové klavírne skladby z cyklov Sny, Črty a tanečné rytmy s národnou tematikou.

V relácii Ars musica o 10.00 h bude hosťom vedúci Katedry muzikológie Univerzity Palackého v Olomouci doc. Jiří Kopecký, ktorý je odborníkom na život a dielo Bedřicha Smetanu. Poslucháči si vypočujú aj unikátne autentické spomienky Smetanovho vnuka.

O 14.30 h ponúknu Hlasy / Musica Vokalis prehľad Smetanovej inštrumentálnej, zborovej a piesňovej tvorby.

Festivalové reminiscencie o 15.30 h prinesú Smetanov slávny symfonický cyklus Má vlast, ktorý bol vždy chápaný ako manifest, obraz minulosti a pohľad do budúcnosti. V relácií zaznie v interpretácii Českej filharmónie pod taktovkou Jiřího Bělohlávka.


V Opernom Rádiu Devín o 19.00 h. si môžu poslucháči vychutnať vysielanie opery Tajemství, ktorá patrí medzi Smetanove majstrovské diela, spolu s vybranými scénami z opery Libuše.

RTVS a Rádio Devín tak ponúknu poslucháčom jedinečnú príležitosť osláviť 200. výročie narodenia Bedřicha Smetanu prostredníctvom týchto špeciálnych relácií. Tento výnimočný program poskytne hlbší pohľad na život a prácu jedného z najvýznamnejších skladateľov v histórii českej hudby.

Zdroj: Filip Púchovský, RTVS