Štefan Komorný

Technológie sú nevyhnutnou súčasťou rozprávania filmového príbehu. Mnohé z nich (VFX, 4D technológie, animácie, atď.) sú extrémne náročné na výpočtový výkon. Aby bolo možné vytvárať v krátkom čase diela, ktoré by pred 20 rokmi boli nepredstaviteľné, je potrebné výpočtovo vysokovýkonné prostredie. Ponúknuť takéto prostredie všetkým, ktorí ho potrebujú, je ambíciou spoločnosti Tachyum a konzorcia I4DI. Filmová a televízna fakulta Vysokej školy múzických umení v Bratislave (FTF VŠMU) prejavila záujem sa na napĺňaní tohto cieľa spolupodieľať. Vďaka podpísanému memorandu so spoločnosťou Tachyum bude fakulta aktivitami svojej študentskej i pedagogickej obce súčinná pri vývoji superpočítača.

Tachyum, jeden z najúspešnejších slovenských technologických start-upov v oblasti umelej inteligencie, vyvíja prvý univerzálny procesor na svete s vlastnou architektúrou pod názvom Prodigy. Výnimočne vysokovýkonný procesor s nízkou spotrebou energie bude základným pilierom nového slovenského superpočítača, najrýchlejšieho na svete, ktorého spustenie spoločnosť plánuje v roku 2022.

Podľa memoranda je spoločnou ambíciou oboch strán zaoberať sa otvorenou platformou v oblasti superpočítačov, vedeckých, umeleckých a výskumných aktivít v oblasti veľkých dát a umelej inteligencie, nastavenia optimálnych podmienok pri využívaní počítačových nástrojov pri tvorbe filmového či herného  príbehu, na vyjadrenie výtvarnej estetiky vo vzťahu k veľkému výpočtovému výkonu.

„Sme veľmi radi, že popri technických univerzitách rozširujeme spoluprácu aj s umeleckou vysokou školou. Moderná filmová a animačná tvorba dnes pracuje s obrovskými súbormi dát a AI superpočítač postavený na univerzálnom čipe Prodigy výrazne skráti čas potrebný na ich spracovanie. Očakávame, že spolu s FTF VŠMU sa nám podarí identifikovať najpoužívanejšie softvéry v tejto brandži, ktoré následne upravíme na našu technológiu tak, aby budúci zákazníci mohli spúšťať svoje aplikácie ihneď po nasadení novej technológie. Študentom a učiteľom fakulty poskytneme prístup k infraštruktúre Tachyum pre vybrané projekty,“ hovorí zakladateľ a riaditeľ spoločnosti Tachyum Radoslav Danilák.

„Atraktivita a zmysluplnosť vysokoškolského štúdia na Slovensku je jednou z významných úloh v našom akademickom prostredí. Výnimočnosť technológií a výnimočnosť talentu je potrebné skĺbiť tak, aby slovenskí študenti kvôli jedinečným technológiám neodchádzali do zahraničia a naopak, aby aj pre zahraničných študentov bolo naše vysokoškolské umelecké prostredie príťažlivé,“ dopĺňa Ľudovít Labík, vedúci ateliéru Ateliéru vizuálnych efektov, zastrešujúci i študijný program Herného dizajnu.


Študenti i učitelia FTF VŠMU už v tomto akademickom roku plánujú svojimi umeleckými aktivitami poskytovať dáta a spätnú väzbu spomenutému vedeckému výskumu. Vedenie fakulty verí, že nová spolupráca s externým prostredím v blízkej budúcnosti vytvorí podmienky pre vznik výnimočných diel v oblasti filmovej a televíznej tvorby, či herného dizajnu. 

Memorandum o spolupráci je k dispozícii na nahliadnutie v Centrálnom registri zmlúv.

Zdroj: Peter Gašparík, PR manažér FTF VŠMU
Foto: FTF VSMU