Natália Zahradníková

V sobotu 8. júna bude mať vo Veľkej sále Mestského divadla Žilina slovenskú premiéru inscenácia hry Maje Zade Status quo v réžii Mariána Amslera.

„Pri písaní hry Status quo som myslela na mocenské štruktúry. Všimla som si, ako často váham pred tým, než začnem na stretnutiach rozprávať, zatiaľ čo moji kolegovia (muži) to nerobia, a ako sa často cítim povinná „byť milá“. Maja Zade

Pre mužov nastali ťažké časy. Predovšetkým pre tých, ktorí sú mladí a pekní, hľadajú si prácu a volajú sa Michal. V spoločnosti, kde o všetkom rozhodujú ženy, sa z každého Michala stáva „pokusný Miško“. Maja Zade vo svojej satirickej komédii zobrazuje svet obrátený naruby. Ženy majú moc a objektom diskriminácie a túžby sú muži.

Režisér inscenácie Marián Amsler približuje pozadie výberu tohto titulu: „Mám veľký vzťah k súčasnej dramatike. Čítam veľa nových textov a snažím sa ich aj pravidelne inscenovať. Natrafil som na dramatičku Maju Zade, ktorú som raz stretol v divadle Schaubühne v Berlíne, kde pracuje ako dramaturgička. Zoznámil nás úplnou náhodou David Gieselmann, ktorého hra Holuby sa tiež v žilinskom divadle inscenovala. S Majou sme sa rozprávali a vedel som, že aj píše hry, tak som ju neskôr oslovil, či by mi neposlala nejaké zaujímavé texty, ktoré by sa dali inscenovať. A vybrali sme Status quo – pretože samotné „status quo“ tejto hry je zaujímavé. V základe sa nám páčil princíp prevráteného sveta, kde sa ženy správajú k mužom tak, ako sa dnes zvyknú správať muži k ženám. Zároveň som dostal od Maje povolenie, aby sme hru upravili a prispôsobili lokálnym podmienkam. Vedeli sme, že napr. scény v divadle budeme chcieť ozvláštniť prínosom z hereckého súboru, aby sme ich naplnili autentickými zážitkami a situáciami. Výsledná inscenácia Status quo je výrazne prispôsobená na mieru nášmu prostrediu. Výrazne prispôsobená nielen nami, ale aj žilinským súborom.“


Obrátenie v hre sa týka mocenských vzťahov medzi pohlaviami. Bežne zaužívané roly sú vymenené. Na pracovnom pohovore sa mužov pýtajú, či plánujú mať deti. Varenie sa stalo mužskou záležitosťou, zatiaľ čo sú ženy povyšované v práci. Ženy sú tie racionálne. Muži sa rozhodujú emotívne a hlavne musia vyzerať dobre. Jednoduchým trikom výmeny pohlaví hra odhaľuje každodenný sexizmus a nerovnocenné mechanizmy moci v našej súčasnej spoločnosti. Režisér Marián Amsler dodáva: „Divadlo má silu a aj výhodu v tom, že môže komunikovať vážne témy rôznymi umeleckými spôsobmi, a teda aj so zveličením. Status quo je pre mňa skôr satirou než komédiou. Keby sa tie scény odohrávali v realite (nie otočené, ale v skutočnom svete), tak je to veľmi kruté, veľmi silné a zraňujúce.“

Zdroj: Zuzana Palenčíková, mediálna podpora divadla
Foto: Natália Zahradníková