Do 28. januára 2022 je v bratislavskej Galérii Sumec sprístupnená výstava talianskeho konceptuálneho umelca Valeria Rocca Orlanda, ktorú pripravil Taliansky kultúrny inštitút v Bratislave v spolupráci so Školou dizajnu – Súkromnou školou umeleckého priemyslu Bohumila Baču v Bratislave.

„Výstavy súčasného umenia organizuje Škola dizajnu pre svojich študentov a verejnosť už vyše 20 rokov a spolupráca s umelcami zo zahraničia nás vždy veľmi teší. Mladému publiku môže kontakt so zahraničným tvorcom ponúknuť cennú novú perspektívu, preto sme radi, že vďaka Talianskemu kultúrnemu inštitútu u nás predstavil svoju tvorbu práve Valerio Rocco Orlando,“ povedal Ľuboš Lehocký, kurátor Galérie Sumec v Škole dizajnu.

Vystavené diela s názvom Základy vyzývajú k hľadaniu odpovedí na otázky o zmysle, význame a hodnote vzdelania, skúsenosti a umenia v spoločnosti poznačenej krízou a neistým postavením kultúrnych ustanovizní v celosvetovom meradle.

Tri svetelné nápisy Aký zmysel má vzdelanie? – Aká je hodnota umenia? – Aký význam ma životná skúsenosť? žiaria vo výstavnom priestore a u návštevníka majú vyvolať  celý rad úvah a ďalších otázok. Nakoľko Galéria Sumec tvorí súčasť modernej školy dizajnu, autor sa priamo prihovára študentom a pedagógom, na diaľku s nimi vedie dialóg a rozvíja úvahy o tom, ako urobiť školu a spoločnosť lepšími.

Riaditeľka Talianskeho kultúrneho inštitútu v Bratislave Alessandra Sanniti komentuje úspešnú spoluprácu medzi zúčastnenými stranami slovami: „V tomto historickom okamihu individuálnej a spoločenskej izolácie sa umenie snaží viac ako kedykoľvek predtým prebúdzať a provokovať našu myseľ, klásť nám otázky a vytvárať priestor na hľadanie nových odpovedí. Mladí ľudia sú tak pre ich entuziazmus a tvorivosť hlavnými predstaviteľmi tohto dialógu. Pre Taliansky kultúrny inštitút v Bratislave je vždy veľkým potešením, ak sa cieľovou skupinou našich podujatí stávajú študenti, ktorým tým rozširujeme ich obzory.”

Valerio Rocco Orlando je dlhoročným pedagógom a práve táto skúsenosť stojí za vznikom spomínanej inštalácie. Vznikla ako súčasť medzinárodného projektu Cantica21, z iniciatívy talianskeho ministerstva zahraničných vecí a medzinárodnej spolupráce na podporu talianskeho súčasného umenia vo svete, ktorá prostredníctvom veľkej kolektívnej výstavy v sídlach Talianskych kultúrnych inštitútov podporuje začínajúcich i renomovaných vizuálnych umelcov. Z 293 prihlásených diel vybrala odborná porota 45 a svetelná inštalácia Valeria Rocca Orlanda je jednou z nich. Zaradila sa do zbierky Centra súčasného umenia Luigiho Pecci v Prate (Centro per l’Arte Contemporanea Luigi Pecci di Prato) a po prvý raz sa dostáva do kontaktu so živým publikom práve v Bratislave.


Valerio Rocco Orlando (Miláno, 1978) je vizuálny umelec a pedagóg multimediálnej dramaturgie na Akadémii umenia v milánskej Brere. Počas svojej kariéry spolupracoval s filozofom Jean-Lucom Nancym, skladateľom Michaelom Nymanom, umelcami Gilbert & George, Ugom Rondinonem a Liamom Gillickom, hercami Salehom Bakrim a Albou Rohrwacher, speváčkou Amaliou Grè či psychoanalytikom Luigim Zojom. Jeho diela sa nachádzajú v zbierkach verejných i súkromných galérií – Národná galéria súčasného a moderného umenia v Ríme, Centrum súčasného umenia Wifreda Lama v Havane, Centrum súčasného umenia Luigiho Pecci v Prate, MACRO – Múzeum súčasného umenia v Ríme, MAGA – Múzeum umenia v Gallarate, MART – Múzeum súčasného umenia v Trente a Roverete.

Valerio Rocco Orlando uskutočnil v rámci projektu online workshop so študentmi Školy dizajnu pod vedením ich pedagogičky a výtvarnej umelkyne Danici Ondrejovič.

Trvanie výstavy: 9. 12. 2021 – 28. 1. 2022
Miesto: Galéria Sumec, Ivanská cesta 21, Bratislava

Organizátori: Taliansky kultúrny inštitút v Bratislave v spolupráci s Galériou Sumec – Škola dizajnu – Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču v Bratislave a Centrom súčasného umenia Luigiho Pecci v Prate.

Zdroj: Adriana Šulíková, Taliansky kultúrny inštitút v Bratislave