Symfonický orchester Slovenského rozhlasu uvedie v piatok 22. septembra 2023 o 19.00 h prvý abonentný koncert sezóny 2023/2024. Program zostavený z diel Brahmsa a Straussa zaznie pod dirigentskou taktovkou Ondreja Lenárda. Sólistom večera bude slovenský klavirista Jakub Čižmarovič.

Nová koncertná sezóna Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu začne výnimočným koncertom. 1. abonentný koncert sezóny 2023/2024 sa uskutoční v piatok 22. septembra o 19.00 h vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo ho poslucháči budú môcť počuť aj vo vysielaní Rádia Devín. Bližšie informácie o koncertoch SOSR a vstupenky nájdete na sosr.rtvs.sk/.  

1. klavírny koncert Johannesa Brahmsa je ovocím zložitého, zdĺhavého a mimoriadne namáhavého tvorivého procesu. Skladateľ pracuje s hudbou, ktorá je sebavedomá, zvuky, ktoré upútajú našu pozornosť, sú predzvesťou vecí, ktoré prídu. Za týmto všetkým sa skrýva „nežný portrét“ v podobe druhej časti, ktorý napovedá vyznanie lásky. Alpská symfónia Richarda Straussa je zase inšpirovaná skladateľovým osobným zážitkom počas horskej turistiky v jeho mladosti. V tomto hudobno-obrazovom spravodajstve, ktoré môže poslucháč doslova uchopiť rukami, nechýba žiadna podrobnosť, zvukovo priam neprekonateľná virtuozita v ovládaní koloritu.


Zdroj: Filip Púchovský, RTVS