Symfonický orchester Slovenského rozhlasu uvedie v piatok 8. apríla 2022 o 19.00 h v rámci mimoriadneho koncertu sezóny 2021/2022 dielo Antonína Dvořáka: Requiem – zádušná omša pre sóla, zbor a orchester b mol, op. 89. Toto myšlienkovo hlboké dielo zaznie pod taktovkou šéfdirigenta SOSR Ondreja Lenárda, v spolupráci s Českým filharmonickým zborom Brno a sólistami Evou Hornyákovou (soprán), Teréziou Kružliakovou (mezzosoprán), Richardom Samekom (tenor) a Petrom Mikulášom (bas).

Komponovanie zádušných omší u skladateľov je v dejinách zväčša prepojené s ich uvažovaním o otázkach ľudskej existencie a pominuteľnosti. Dvořákova motivácia mala síce pôvodne iný zámer, no neubrala na vážnosti toho, čo napísal. Toto veľkolepé vokálno-inštrumentálne dielo je dôkazom skladateľovho pravdivého svedectva o vzťahu k Bohu. Dvořák rozdelil liturgický text na dve časti. Prvá, obraz Posledného súdu, má osem častí „úprimného smútku“. Druhá pozostáva z piatich častí, ktoré prinášajú atmosféru útechy a zmierenia. Každá časť Requiem je koncipovaná ako kompozičný prúd hudby bez uzavretých zborových alebo sólových „kusov“. Na procese hudobného diela sa rovnocenne podieľajú orchester, zbor a sólisti.Koncert sa uskutoční vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu v piatok 8. apríla 2022 o 19.00 h a naživo si ho budú môcť vypočuť aj poslucháči vo vysielaní Rádia Devín. Bližšie informácie a vstupenky sú dostupné na webovej stránke.


Zdroj: Filip Púchovský, RTVS