Dominanta mesta Trenčín – Trenčiansky hrad, bude dňa 3.9. 2021 hostiť hudobný festival KUltúrne Podujatie (edícia súčasnej experimentálne hudby).

Program festivalu Kultúrne Podujatie sa bude odohrávať na dvoch pódiách v exteriérových priestoroch Trenčianskeho hradu. Zámerom je ponúknuť divákom stretnutie rôznych hudobných žánrov súčasnej experimentálnej, elektronickej a alternatívnej hudby v magickej atmosfére Trenčianskeho hradu.

Názov KUltúrne Podujatie vznikol spojením slov kultúrne podujatie, ako výraz, ktorý sa už takmer nepoužíva a veľké KU je inšpirované ruským sci-fi filmom Kin-Dza-Dza! (r.1986). Pôvodným cieľom projektu KUltúrne Podujatie bolo oživiť kultúrou urbanistický priestor mesta od hradu, cez celé centrum a vytvoriť vytvoriť tak tradičný mestský festival. Podujatie bolo situované do historických objektov (Trenčiansky hrad), verejných priestorov mesta a taktiež do lokálnych klubov a kaviarní v rámci centra mesta. Podujatie poskytovalo priestor na prezentáciu hudby, literatúry, divadla, filmu, vizuálneho umenia. Prvé tri ročníky (2014, 2015 a 2016) festival KUltúrne Podujatie organizovala Trenčianska kultúrna jednota o.z. (TKJ), no v rokoch 2017 – 2020 sa festival už neuskutočnil. V roku 2021, po dohode s TKJ, v organizácií festivalu pokračuje občianske združenie Kolomaž – združenie pre súčasné umenie, ktoré prevádzkuje nezávislé kultúrne centrum Klub Lúč, organizuje mediznárodný festival divadla jedného herca Sám na Javisku. Festival KUltúrne Podujatie (edícia súčasnej experimentálnej hudobnej scény) podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia a Mesto Trenčín.

Názov KUltúrne Podujatie vznikol spojením slov kultúrne podujatie, ako výraz, ktorý sa už takmer nepoužíva a veľké KU je inšpirované ruským sci-fi filmom Kin-Dza-Dza! (1986). Pôvodným cieľom projektu KUltúrne Podujatie bolo oživiť kultúrou urbanistický priestor mesta od hradu, cez celé centrum a vytvoriť vytvoriť tak tradičný mestský festival. Podujatie bolo situované do historických objektov (Trenčiansky hrad), verejných priestorov mesta a taktiež do lokálnych klubov a kaviarní v rámci centra mesta. Podujatie poskytovalo priestor na prezentáciu hudby, literatúry, divadla, filmu, vizuálneho umenia. Prvé tri ročníky (2014, 2015 a 2016) festival KUltúrne Podujatie organizovala Trenčianska kultúrna jednota o.z. (TKJ), no v rokoch 2017 – 2020 sa festival už neuskutočnil. V roku 2021, po dohode s TKJ, v organizácií festivalu pokračuje občianske združenie Kolomaž


Viac informácií nájdete na webovej stránke alebo facebooku.

LINE UP – piatok 3.9.2021

KLUB LÚČ STAGE – amfiteáter
20:00 THE CULTURAL STUDIES (SK)
21:00 MARKETA LISÁ (CZ)
22:00 AUTUMNIST (SK)
23:30 KUF (DE)
01:00 WWW (CZ)

KU EXPERIMENTAL STAGE – stan 
18:30 JAAN (SK)
19:30 VENDULA GUHOVÁ (CZ)
20:30 ADAM VOLT (SK)
21:30 FERO KIRÁLY (SK)
22:45 BARBORA TOMÁŠKOVÁ (SK)
23:45 JANO DOE (SK)
00:45 BOH VAJEC (SK)

Zdroj: TS