Na pôde RTVS sa v stredu 23. novembra uskutočnilo Celoslovenské stretnutie kreatívnych centier spolufinancovaných zo zdrojov Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu IROP. Stretnutie zorganizovalo kreatívne centrum Arténa Bratislava v spolupráci s Ministerstvom kultúry SR. Počas tohto podujatia v priestoroch RTVS generálny riaditeľ Ľuboš Machaj a dekanka Fakulty masmédií Paneurópskej vysokej školy v Bratislave Iveta Radičová podpísali Memorandum o spolupráci medzi Paneurópskou vysokou školou a RTVS.

Priestor na výmenu skúseností a odovzdávanie know-how prostredníctvom prezentácie projektov dostali na Celoslovenskom stretnutí kreatívnych centier jednotliví účastníci z kreatívnych centier, ktorí zhodnotili ich aktuálny stav a realizované spolupráce.  V rámci RTVS máme tri kreatívne centrá Arténa  – v Bratislave, Banskej Bystrici a v Košiciach. V tomto roku sa zaoberáme implementáciou hlavného programu v oblasti audiovizuálnej tvorby. Pripravujeme rôzne vzdelávacie aktivity, realizujeme aj kurzy pre odborníkov z tejto oblasti a aktuálne sa pripravujeme aj na to, aby sme spustili program pre budúcich podnikateľov, ktorí chcú pôsobiť v kultúrno-kratívnom priemysle. V rámci RTVS je to najmä téma audiovízie, teda všetko, čo sa týka obrazu, zvuku a všetkých činností potrebných pri tvorbe audiovizuálneho diela,” priblížil riaditeľ Kratívneho centra Arténa Bratislava Dušan Káčer.

Účastníkov stretnutia privítal generálny riaditeľ RTVS Ľuboš Machaj. Som rád, že vznikol takýto priestor. Aj naši skúsení zamestnanci budú odovzdávať v rámci kreatívnych centier tieto cenné rady a skúsenosti mladým tvorcom. Je veľmi dôležité, aby sme s kreatívnymi centrami spolupracovali a dostávali nové nápady a možnosti realizovateľné vo vnútri RTVS,“ povedal generálny riaditeľ RTVS.


O dôležitosti kultúrneho a kreatívneho priemyslu pre rozvoj občianskej spoločnosti porozprávala dekanka Fakulty masmédií Paneurópskej vysokej školy v Bratislave Iveta Radičová, ktorá vyzdvihla činnosť kreatívnych centier. Akýkoľvek krok, ktorý pomôže a povzbudí, aby sme sa nebáli mať nápad, tvoriť vlastné nápady a prísť s úplne novou myšlienkou, je pre mňa to, čo môže zo Slovenska urobiť príjemnejšie miesto na život,” uviedla.

Najnovšie informácie k implementácii projektov spolufinancovaných zo zdrojov Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu IROP odprezentovali aj Viera Leščáková (štátna tajomníčka MK SR), Jana Minarovičová (generálna riaditeľka SO pre IROP PO3, MK SR) a Tomáš Marcin (vedúci oddelenia implementácie C-V, MK SR). Súčasťou celoslovenského stretnutia bola aj panelová diskusia, v ktorej si účastníci podujatia vzájomne vymenili informácie a skúsenosti.

Memorandum o spolupráci medzi Paneurópskou vysokou školou a RTVS

V priestoroch RTVS v stredu generálny riaditeľ Ľuboš Machaj a dekanka Fakulty masmédií Paneurópskej vysokej školy v Bratislave Iveta Radičová podpísali Memorandum o spolupráci medzi Paneurópskou vysokou školou a RTVS. Memorandum nadväzuje na spoluprácu oboch subjektov z predchádzajúceho obdobia a zastrešuje aktivity pozostávajúce z aktívnej odbornej spolupráce RTVS s  Paneurópskou vysokou školou a jej Mediálnym centrom. Obe inštitúcie sa budú spolupodieľať na výchove kvalitných novinárov s potenciálom profesijného rastu od začiatku štúdia na masmediálnej vysokej škole. Budú spolupracovať v oblasti prednášok a workshopov a aktívne vytvárať a rozvíjať možností vzdelávania študentov v praxi na pôde televízie.


„Je to úplne nový formát spolupráce medzi Fakultou masmédií, RTVS a Kreatívnymi centrami. Už počas štúdia majú študenti šancu vyskúšať si čo vedia i objaviť, čo nevedia. Vďaka tejto spolupráci budeme mať lepšie výsledky, pretože kreatívne centrum nám poskytne školiteľov či prednášateľov. Študenti budú mať dobré vedenie od skúsených režisérov, dramaturgov, scenáristov, jednoducho celého štábu tvorcov, ktorý sa podieľa na príprave relácie. Verím, že našich študentov to bude motivovať k tomu, že zostať na Slovensku má zmysel a že majú možnosť si vytvárať pôdu a reláciu, ktorá ich urobí spokojnými a budú sa môcť prezentovať ako veľkí profesionáli,“ dodala po podpise memoranda Iveta Radičová.

Zdroj: Stanislav Čačko, RTVS