Pidanyphoto

V dňoch 28. – 30. marca sa v priestoroch Slovenského rozhlasu uskutočnil 11. ročníkbienále Grand Prix Svetozára Stračinu. Do súťaže sa prihlásilo až 32 nahrávok z 12 krajín. Vo štvrtok 30. marca boli na galakoncerte v budove Slovenského rozhlasu vyhlásení víťazi a odovzdané ocenenia. Víťazom sa stala nahrávka Smútok (Sadness) Poľského rozhlasu, RTVS si odniesla vedľajšiu cenu za najlepšiu kolekciu nahrávok.

Ambíciou súťaže Grand Prix Svetozára Stračinu je podporovať tvorbu nahrávok tradičného a spracovaného hudobného folklóru prezentovaných členmi Európskej vysielacej únie, podporovať medzinárodnú výmenu v oblasti hudobného folklóru, podporovať výmenu teoretických, technických a odborných skúseností na medzinárodnej úrovni v oblasti hudobného folklóru. O víťazoch tento rok rozhodovala medzinárodná porota zložená zo siedmych členovProf. Bernard Garaj (predseda poroty, Slovensko), Jaroslav Kneisl (Česká republika), Ivo Heinloo (Estónsko), Mihai Anghel (Rumunsko), Tatiana Jaško (Srbsko), Milan Rendoš (Slovensko) a Kateryna Honcharuk (Ukrajina).

11. ročník bienále uzavrel vo štvrtok 30. marca galakoncert vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu. Počas večera boli vyhlásené výsledky súťaže a odovzdané ocenenia. Ocenenie Grand Prix Svetozára Stračinu získala nahrávka Smútok (Sadness) PLPR – Poľského rozhlasu. Päť vedľajších cien si odniesli:


Vedľajšia cena za najlepší interpretačný výkon – huslistka Anna Ekborg 
Polska podľa Timasa Hansa (Polska After Timas Hans), Švédsky rozhlas

Vedľajšia cena za najlepšiu technickú úroveň nahrávky
Morsis (Morsis), Švédsky rozhlas 

Vedľajšia cena za najkreatívnejšie hudobné spracovanie
Láska, Bože, láska (Love, Oh Love), Český rozhlas 

Vedľajšia cena za najlepšiu nahrávku ľudovej hudby v pôvodnej forme
Khasanbegura (Khasanbegura), Verejnoprávny vysielateľ Gruzínska

Vedľajšia cena za najlepšiu kolekciu nahrávok  
RTVS – Rozhlas a televízia Slovenska

Zdroj: Filip Púchovský, RTVS
Foto: Pidanyphoto