Symfonický orchester Slovenského rozhlasu uvedie v piatok 1. apríla 2022 o 19:00 h. Šiesty abonentný koncert sezóny 2021/2022. Program zostavený z diel Mirka Krajčiho, Niccola Paganiniho a Césara Francka diriguje šéfdirigent SOSR Ondrej Lenárd. Sólistom večera bude mladý slovenský huslista Teo Gertler, ktorý je laureátom desiatky významných medzinárodných súťaží huslistov. Na scéne debutoval ako 8-ročný, jeho hudobnú zrelosť, jedinečný tón a zanietenú interpretáciu už ocenili mnohé veľké svetové scény.

Úvodná skladba večera predstaví dielo súčasného slovenského skladateľa Mirka Krajčiho, ktorého diela boli s úspechom uvedené na domácich i zahraničných hudobných festivaloch. Dielo Waltzissimo, ktoré malo iba nedávno premiéru v Trnave, skladateľ zasadil do jednočasťovej formy s obsadením sláčikových nástrojov. Ako celok je budované cez navzájom kontrastné úseky, ktoré vytvárajú jednu postupnú gradáciu s efektným záverom. Teo Gertler s rozhlasovými symfonikmi predstaví Koncert pre husle a orchester č. 1 D dur, op. 6, ktorý patrí medzi najvýznamnejšie skladateľské počiny talianskeho huslistu a skladateľa Niccola Paganiniho. Koncert je virtuóznym prejavom sily a zručnosti, ktorý odhaľuje nielen Paganiniho technické schopnosti, ale aj jeho melodickú citlivosť a schopnosť dramaticky využiť štruktúru diela. Večer uzatvorí Symfónia d mol francúzskeho skladateľa belgického pôvodu Césara Francka. Dielo je pravdepodobne zhrnutím skladateľovho života v hudbe. Ako sám píše: „Ja viem, bol som veľmi trúfalý, ale počkaj nabudúce. Tam pôjdem oveľa ďalej.“ Nikdy sa však nedozvieme, čo mal na mysli – rok po premiére symfónie v dôsledku nehody už nenapísal žiadnu orchestrálnu hudbu.


Koncert sa uskutoční 1. apríla 2022 o 19:00 h vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo odznie aj vo vysielaní Rádia Devín. Bližšie informácie a vstupenky na webovej stránke.

Zdroj: Filip Púchovský, RTVS