Európske hlavné mesto kultúry má potenciál nielen zmeniť Trenčín a Trenčiansky región, ale aj Slovensko. K tomu je kľúčová podpora ministerstiev a národných inštitúcií. Vo štvrtok 13.10. 2022 sa preto v Trenčíne v Okruhovom dome armády stretli zástupcovia ministerstiev, vedúci Zastúpenia Európskej komisie v SR a Kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku a kľúčoví pracovníci štátnej správy s predstaviteľmi mesta Trenčín, Trenčianskeho samosprávneho kraja a tímom Európskeho hlavného mesta kultúry. Diskutovali o význame projektu a odštartovali vzájomnú spoluprácu. Záštitu nad podujatím prevzala Ministerka kultúry SR Natália Milanová, ktorá podujatie otvorila príhovorom.

Z Trenčína sa stane centrum kultúry, miesto, kam sa budú nielen upínať oči umeniachtivých návštevníkov a návštevníčok, ale kde sa bude kultúrou a umením žiť. Popri Trenčíne ožije celý región a spolu s regiónom následne celé Slovensko,“ hovorí v rámci svojho príhovoru ministerka a ďalej zdôrazňuje: Európske hlavné mesto kultúry nie je veľký festival. Je transformáciou mesta a krajiny s pomocou kultúrnych prostriedkov, je posilnením kreatívneho priemyslu a národnej prosperity, je nástrojom na kvantový skok dopredu pre celé Slovensko. Som hrdá, že na tomto projekte môžem spolupracovať a vytvárať nástroje na naplnenie obrovského potenciálu, ktorý Európske hlavné mesto kultúry predstavuje.“

Cieľom stretnutia bolo nielen oboznámiť sa s projektom Európskeho hlavného mesta kultúry, ale aj pomenovať jeho prieniky do národných politík, vytvoriť medzisektorovú spoluprácu a hľadať špecifické riešenia tak, aby sa mohol naplniť svojej možnosti.

„Dnešné stretnutie v Trenčíne považujeme za zásadné pri prípravách na 2026. Bez spolupráce s ministerstvami nemôžeme naplniť potenciál, ktorý v sebe Európske hlavné mesto kultúry nesie, vysvetľuje Lucia Dubačová, riaditeľka Trenčín 2026

Okrem prirodzeného partnera, Ministerstva kultúry, má projekt prieniky s agendami mnohých ministerstiev. Výborným príkladom je Ministerstvo dopravy a výstavby, ktoré má pod sebou celý segment turizmu. Podľa Václava Miku, generálneho riaditeľa Slovakia Travel má projekt Európskeho hlavného mesta kultúry merateľný a dlhodobý dosah na cestovný ruch. Zvýšený počet turistov sa pretavuje do rôznych oblastí, napríklad aj do možného zvýšeného počtu leteckých prepojení so Slovenskom.Naša krajina sa potrebuje zviditeľniť moderným spôsobom a kultúra je jeden z najlepších ambasádorov našej krajiny dodnes,” zdôvodňuje Mika.  

Za projektom Európskeho hlavného mesta kultúry pevne stoja aj mesto Trenčín a Trenčiansky samosprávny kraj, čoho dôkazom je nielen spolupráca, ale aj finančná podpora. 

Získaný titul Európskeho hlavného mesta kultúry nie je cieľom, ale dôležitým bodom na ceste k zmene mesta Trenčín. Preto sme aj titul získali, vďaka strategickej práci, ktorú tu robíme a aktívnej spolupráci medzi mestom a Trenčianskym samosprávnym krajom,“ hovorí primátor Trenčína, Richard Rybníček.


Európske hlavné mesto kultúry je významný kultúrny projekt Európskej únie. Vedúci Kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku, Robert Sermek, približuje: „Kultúrna rozmanitosť je dôležitou súčasťou Európskej únie, hoci je často opomínaná. Trenčín a Slovensko majú teraz príležitosť celej Európe ukázať, že EÚ nie je len o politike a ekonomike. Európsky parlament vždy kultúru podporoval, presadzoval zvyšovanie finančných zdrojov a nepoľaví ani teraz v zložitom období inflácie a šetrenia.“  

Trenčín bude niesť titul Európske hlavné mesto kultúry v roku 2026. „Nie je to príležitosť len pre Trenčín, je to príležitosť pre celé Slovensko, ktorá sa opakuje len raz za 13 rokov. Je to príležitosť cez kultúru a umenie reformovať spoločnosť a krajinu. Spojiť tvorivosť a toleranciu a cez ne naštartovať ekonomický a spoločenský rozvoj,“ zhrnul Vladimír Šucha, vedúci Zastúpenia Európskej komisie v Slovenskej republike.

Trenčín 2026 finančne podporuje Mesto Trenčín a Trenčiansky samosprávny kraj. Partnerom Trenčín 2026 je Európska únia. Viac informácií o projekte Trenčín 2026 nájdete na webovej stránke.

Zdroj: Mirka Gúčiková, PR manažérka Trenčín 2026
Foto: Lucia Kotrhová