Dotyky a spojenia

Divadelný festival Dotyky a spojenia, ktorý je najväčšou prehliadkou inscenácií uplynulej divadelnej sezóny na Slovensku, symbolicky uzatvoril divadelnú sezónu 2023/2024 a úspešne dokončil svoj devätnásty ročník. V termíne od pondelka 24. júna do soboty 29. júna ponúkol diváčkam a divákom výber tých najinšpiratívnejších inscenácií aktuálnej sezóny v Hlavnom programe, v programe Pre mladé publikum, v sekcii Junior, pouličné divadelné produkcie, tanečné produkcie, monooperu, workshopy, koncerty aj výstavy. Neoddeliteľnou súčasťou festivalu bolo veľké množstvo diskusných platforiem, ktoré priblížili proces tvorby, boli odbornou reflexiou, či sa snažili pomenovať aktuálne problémy kultúry a divadelníkov na Slovensku.

Počas šiestich dní navštívilo festival takmer 18 000 diváčok a divákov, z toho 4418 na divadelných produkciách, pracovnom programe a výstavách v interiéri a približne 13350 v exteriéri. Festival poskytuje zázemie a priestor na stretávanie a diskusie aj pre profesionálnych divadelníkov, divadelných kritikov, teatrológov a novinárov. Na 19. ročníku sa zúčastnilo 90 akreditovaných hostí. Uvedené čísla predstavujú v histórii festivalu Dotyky a spojenia rekord v návštevnosti aj v počte akreditovaných hostí.


V priebehu benefičnej výstavy herca Jána Dobríka Obrazy pre svetielko sa vyzbieralo 1631 eur. Celú túto sumu poukáže Ján Dobrík organizácii Svetielko nádeje, ktorá pomáha deťom a rodičom na detskej onkológii v Banskej Bystrici.

Záštitu nad festivalom prevzali predsedníčka ŽSK Erika Jurinová a primátor mesta Martin Ján Danko. Patrónmi festivalu boli scénickí a kostýmoví výtvarníci Marija Havran a Jozef Ciller.

Programová riaditeľka Monika Michnová zhodnotila festival nasledovne: „Patróni festivalu, Marija Havran a Jozef Ciller, nám vybavili dobré počasie😊. Dotyky a spojenia pravidelne prinášajú divadlo do ulíc a na námestie pred martinským divadlom, takže dobré počasie prispieva k príjemnej atmosfére, ktorou je náš festival povestný. Som rada, že môžem skonštatovať, že sa nám podarilo odohrať všetky produkcie a prekonali sme rekord v návštevnosti. Máme z toho veľkú radosť, pretože program robíme pre ľudí, či už ide o odborné publikum, bežných divákov a diváčky alebo deti. Na festival máme už teraz, bezprostredne po jeho skončení, pozitívne ohlasy od hosťujúcich divadiel a tiež od návštevníčok a návštevníkov. Jeden z najkrajších postrehov, s ktorým som sa stretla tento rok, označil festival za „ostrov slobody“. Veľmi ma to potešilo a motivovalo pri príprave nasledujúceho, už 20. ročníka festivalu Dotyky a spojenia.“


Riaditeľ festivalu Tibor Kubička dodáva: „Ostali sme pri rozšírenej verzii programovej sekcie JUNIOR, kde svoju tvorbu prezentujú študentky a študenti Vysokej školy múzických umení, Akadémie umení aj  Súkromného hudobného a dramatického konzervatória v Martine. Za šesť festivalových dní sme odohrali sedem ich predstavení a všetky pred plným hľadiskom. Priestor dostala aj prezentácia teoretických ročníkových prác študentiek a študentov Katedry divadelných štúdií VŠMU.“

A čo na festivale najviac prekvapilo jeho dvoch riaditeľov?Príjemne ma prekvapil záujem diváčok a divákov o festival, keď sme niektoré predstavenia vypredali doslova za pár minút. Prekvapil ma tiež záujem zo strany umelkýň a umelcov, ktorých sa tento rok na festivale premlelo naozaj veľa. Vnímam to tak, že z Dotykov a spojení sa stal akýsi meeting point, ktorý na konci sezóny využívajú divadelníčky a divadelníci na dôležité vzájomné stretnutia,uviedla Monika Michnová.

Milo ma prekvapilo, že mnoho kolegýň a kolegov z divadiel si dokázalo zariadiť čas a ostalo na festivale viac dní, aj to, že sa nám v nevyhnutných prípadoch vďaka ochote divadiel podarilo odohrať ich predstavenia v Hlavnom programe dvakrát. Samozrejme, veľkú radosť vyvolala rekordná divácka účasť. A tiež milým prekvapením, aj pre mňa ako jeho študenta, bola výstava venovaná jubilujúcemu režisérovi a pedagógovi – prof. Ľubomírovi Vajdičkovi,“ poznamenal Tibor Kubička.

Jubilejný 20. ročník výberového nesúťažného festivalu Dotyky a spojenia, ktorý uzavrie divadelnú sezónu 2024/2025, sa uskutoční sa od 16. do 21. júna 2025 v Martine.


Hlavným organizátorom festivalu Dotyky a spojenia je Slovenské komorné divadlo Martin.
Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia – hlavný partner festivalu, festival tiež podporili Žilinský samosprávny kraj, mesto Martin a Fond LITA.

Zdroj: Zuzana Palenčíková, mediálna podpora festivalu
Foto: Dotyky a spojenia