Film Slobodní rozpráva príbeh kresťanského disentu na pozadí dejín 20. storočia na Slovensku. Je aj príbehom hľadania osobnej vnútornej slobody, ktorú je možné si zachovať v  každom režime a za každých okolností. Premiéru v kinách mal 15. septembra 2022. Nasledovalo viac ako sto premietaní po celom Slovensku, ako aj desiatky premietaní pre školy, kultúrne centrá a rôzne komunity, kde sa zúčastnili aj tvorcovia na diskusiách s divákmi. Podľa aktuálnych štatistík je film Slobodní najnavštevovanejším dokumentom v kinách za rok 2022 (dalším je dokument Peter Dvorský a dokument Dežo Hoffmann – fotograf Beatles). Film Slobodní uviedla distribučná spoločnosť Itafilm.

Spolu so študentami si film prišla pozrieť aj prezidentka Zuzana Čaputová. Premietanie s diskusiou bolo v preplnenom Univerzitnom pastoračnom centre v Bratislave. Prezidentka následne v krátkom príhovore povedala o filme: „Hovorí o slobode, o slobode za múrmi väzenia, o sile modlitby a meditácie, o tichu, o láske a o nádeji. Bol to príbeh o neuveriteľnej statočnosti ľudí, ktorí sa v časoch hlbokej totality pričinili o to, že môžeme žiť v demokracii. Ale predovšetkým bol to príbeh o slobode, ktorá mala a má mať silné hodnotové ukotvenie. Lebo sloboda bez hodnôt je bezbrehosť.”

Film Slobodní rozpráva príbeh priateľstva Silvestra Krčméryho a Vladimíra Jukla, ktorých nazývali „generálmi tajnej cirkvi”. Zakladali „krúžky“, malé ostrovy slobody, kde mohli ľudia počas totality slobodne myslieť a veriť. Kritickí boli už voči Slovenskému štátu. Po príchode komunizmu boli prenasledovaní a strávili dlhé roky vo väzení. Vrchol ich úsilia bola Sviečková manifestácia, ktorej sa zúčastnili tisíce ľudí a nenásilne prejavili protest proti komunistickému režimu. Neskôr sa ich hnutie aktívne zapojilo aj do Nežnej revolúcie.


17. novembra, v Deň boja za slobodu a demokraciu, bol film odvysielaný v RTVS. Ďalej pokračujú premietania a diskusie na školách. O film prejavili záujem aj niektoré krajiny EÚ.

Zdroj: TS, ITAFILM