Štefan Komorný

Filmová atelevízna fakulta Vysokej školy múzických umení v Bratislave vychovala väčšinu úspešných slovenských filmových profesionálok a profesionálov. V piatok 10. novembra 2023 od 9:00 do 17:00 otvorí svoje priestory verejnosti, najmä študentkám  a študentom stredných škôl.

Filmová atelevízna fakulta vo svojich desiatich ateliéroch a katedrách ponúka štúdium filmovej atelevíznej scenáristiky, réžie hraného filmu, réžie dokumentárneho filmu, animovanej tvorby, kameramanskej tvorby, strihovej a zvukovej skladby, produkcie audiovizuálneho umenia, štúdium vizuálnych efektov, herného dizajnu ateoretické vzdelávanie v oblasti filmových štúdií. Špecifikom školy je individuálny prístup, snaha podporiť jedinečný talent,  originálny pohľad na svet a vlastný rukopis každého študenta.

Medzi pedagogičky a pedagógov fakulty patria významné osobnosti, ktoré formujú slovenské filmové a televízne prostredie: z režijnej tvorby Martin Šulík, Peter Bebjak, Róbert Šveda, Eva Borušovičová a Zuzana Liová, z dokumentárnej tvorby Ingrid Mayerová, Robert Kirchhoff, Peter Kerekes, z oblasti scenáristiky Marek Leščák a Katarína Moláková, animátorky Vanda Raýmanová, Ivana Laučíková a Katarína Kerekesová, o oblasti filmovej produkcie Erik Panák, Barbara Hessová a Anna Mach Rumanová, tvorcovia vizuálnych efektov Ladislav Dedík, Andrea Vrábelová a Marek Ježo, z oblasti filmového strihu Patrik Pašš, Darina Smržová a Maroš Šlapeta, zvukári Dušan Kozák, Tobias Potočný a Viktor Krivosudský,  z oblasti filmovej teórie Zuzana Mojžišová, Martin Ciel či Katarína Mišíková.


 V rámci Dňa otvorených dverí budú v ateliéroch a katedrách FTF prebiehať konzultácie k bakalárskym prijímacím skúškam 2023/24, uchádzačky a uchádzači budú mať možnosť zúčastniť sa prezentácií, zoznámiť sa s pedagogičkami a pedagógmi a prezrieť si priestory školy. Chýbať nebude ani premietania festivalovo oceňovaných školských filmov, ktoré priamo odrážajú kvalitu štúdia na fakulte.

Deň otvorených dverí bude prebiehať v budove FTF VŠMU v Bratislave na Svoradovej 2/A, presný časový harmonogram záujemkyne a záujemcovia nájdu na webovej stránke Filmovej atelevíznej fakulty VŠMU

Zdroj: Peter Gašparík
Foto: FTF VŠMU