Folklór je pojem vyznačujúci ústny, dramatický, tanečný, herný a hudobný celok, realizovaný v rôznych variantoch. Nositeľom folklóru sú kolektív a tradície, aj keď za otca folklóru sa považuje obyčajný, prostý človek.

Folklór máme prirodzene v duši všetci ľudia, pretože je to istá forma toho, čo je nám prirodzene dané. Tento pojem je možné rozdeliť do druhov, žánrov alebo rodov – no na to sa špecializuje folkloristika. Folkloristom je nielen odborník tejto vedy, ale aj ten, ktorý sa podieľa na jeho pestovaní, zachovaní a interpretácii záujmovou formou.

Dnes na Slovensku nájdeme v každom kúte akýsi súbor, väčší, menší, rodinný či obecný. Máme dva profesionálne súbory pôsobiace na Slovensku – PUĽS a SĽUK a dnes sme sa jeden spomedzi stovky slovenských súborov vyspovedali.

FS Dúbrava

Folklórny súbor Dúbrava sa zrodil roku 1979 v Prešove a pôsobí dodnes. Aj súboru Dúbrava vieme pripnúť odznak – nositeľa a šíriteľa tradícií a samotného folklóru. Má približne 40 členov – folkloristov, v troch kolektívnych zložkách – tanečnej, speváckej a hudobnej na čele s vedúcim súboru Pavlom Fecenkom.

Repertoár súboru tvoria tance, spevy z regiónu Šariš a Zemplín. Keďže tieto regióny sú obsiahle, nájdeme tu aj rusínske tance a spevy. Súbor počas svojho pôsobenia navštívil Európu, Áziu aj Afriku, účinkoval v Egypte či Izraeli a v mnohých iných štátoch sveta.

Okrem minulých bohatých skúseností z vystúpení, ocenení či zážitkov je pre všetkých členov Dúbravy míľnikom minulý rok, ich štyridsiate výročie fungovania súboru, ktoré oslávili ich premiérou Črepy osudu v novembri 2019. Tento rok ich určite uvidíte s týmto ich pilotným projektom na rôznych festivaloch či vystúpeniach a ako prezradili členovia súboru – máte sa načo tešiť a aj oni s na Vás veľmi tešia.

Zdroj: Bianka Knutová
Foto: FS Dúbrava