Projekt KORENE je autorským počinom skupiny ICONITO a Folklórneho súboru ZEMPLÍN. Samotný projekt sa skladá z viacerých častí, ktorých výsledkom je multižánrové edukatívne predstavenie, poukazujúce na dominanty slovenského folklóru s ich odkazom a vplyvom na dnešnú dobu. Album, ktorý je konečne dostupný na všetkých platformách, pomysliteľne pokrstili videoklipom ku skladbe „Ja bývam na jame, ty bývaš na vŕšku“

Šesť regiónov Slovenska, predstavených z hudobného, tanečného, speváckeho, krojovo-kostýmového i zvykoslovného pohľadu, to podčiarkuje album “Korene”, ktorý mal k tomuto projektu aj titulnú skladbu s rovnomenným názvom “Korene” s vyše 3 miliónmi vzhliadnutiami. Každý región je na úvod prezentovaný cez videodokrúky, ktoré odhalia ich regionálne zaujímavosti, akými sú kroje, osobnosti svetového kalibru so slovenskými koreňmi či osobité dominanty – fujaru, horehronské spevy alebo terchovskú muziku, zapísanú do Zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO. Samotnú dejovú linku a odkaz projektu KORENE môžeme vnímať v dvoch rovinách. V tej prvej sú nimi nástroje práce, zasadené do im vlastného prostredia daného regiónu. Pri Myjave je to roľníctvo, na Podpoľaní výroba fujár, na Horehroní drevorubačstvo, na Kysuciach a v Terchovej zasa furmanstvo i pastierstvo, pri Goraloch pltníctvo, no a napokon na Zemplíne vinárstvo. Tou druhou rovinou sú elementy života, ktoré neobídu azda nikoho z nás: práca (Myjava), tvorba i radosť zo života (Podpoľanie), smrť (Horehronie), rodina (Kysuce – Terchovská dolina), návrat domov, zmierenie (región Goralov), vojna a odlúčenie (Zemplín). Tento album je zároveň soundtrackom celovečerného predstavenia projektu KORENE v plnom hudobnom rozsahu. Niektoré z piesní sú preto inštrumentálne hudobné podklady pre choreografie. Šesť príbehov šiestich jednotlivých regiónov, zasadených do šiestich elementov života, sprevádzaných šiestimi nástrojmi práce, typickými pre dané oblasti a ich piesne.


“Kapela ICONITO už od začiatku vo svojej tvorbe prepája prvky folklóru. Tieto spojenia však nehľadáme len hudobne. Naše skladby sú často úplne popové a motív folklóru uchopíme v texte, venovanému svojmu kraju, alebo vo vizuáloch videoklipu či v oblečení kapely, nesúcom tieto motívy. Prečo? Všetci členovia sme zároveň aj bývalými alebo súčasnými členmi rôznych folklórnych súborov i kolektívov. Väčšina z nás vzišla práve z FS ZEMPLÍN. Vzťah k folklóru a citlivé narábanie s ním preto vnímame ako prirodzenú črtu v našej tvorbe, ktorá nie je nijakým spôsobom vyumelkovaná – naopak, je javom, nesúcim odkaz, ktorému stopercentne veríme”, vysvetľuje projekt KORENE, Kristián Dufinec z kapely Iconito.

Skladba ‘’Ja bývam na jame, ty bývaš na vršku’‘ patrí v rámci projektu KORENE a albumu pod blok ‘’Podpoľanie“. Celý projekt je ako aj CD rozdelené do 7-mich častí. Šesť z nich popisuje jednotlivé slovenské regióny, ktorým sa kapela a súbor venujú, tá posledná siedma časť ich všetky spája.Pieseň, ktorá vyniesla album Korene do svojho finálneho releasuvychádza z pôvodne ľudovej piesne, ktorá bola upravená do duetu.

„Všetky skladby v rámci projektu vysoko štylizujeme, meníme a upravujeme do podoby populárnych piesní. Pôvodná pieseň bola teda výpoveďou dievčiny z podpolianskeho kraja o nenaplnenej láske. V minulosti bolo časté, že si rodiny dohodli plánované manželstvo. Rovnako tak bolo častým javom odchod mládencov na vojny, ktorý sa so svojimi frajerkami v mnohých prípadoch lúčili už navždy. My sme túto však pôvodne dievčenskú skladbu upravili do podoby duetu pre mužský a ženský hlas. Celý príbeh sa odohráva v hlave nášho mládenca. Dej videoklipu je akousi predstavou, ktorá sa deje v jeho hlave. Sólo spev je v podaní nášho klávesáka Silva Michalenka a tanečnice FS Zemplín Diany Papcunovej“, uzatvára Kristián z Iconito. 

PROJEKT KORENE:

Kapelu Iconito tvoria Kristián Dufinec (gitara, ústna harmonika, spev), Martin Rusnák (sólo gitara), Silvester Michalenko (klávesy, spev), Pavol Bačkay (basa, spev) a Michal Fedor (bicie, perkusie). Do povedomia verejnosti sa chalani zapísali skladbou Chcem zmenu, ktorú vydali pred prezidentskými voľbami v roku 2014 a odvtedy ich hviezda stúpala. V tom istom roku vyhrala kapela súťaž Košický zlatý poklad, kde sa zoznámila s Igorom Timkom (NO NAME). Ich následná spolupráca priniesla pre ICONITO prvé výrazné celoslovenské úspechy („Čaj a med 2017, Slovenské devy 2017, Táram 2018).

FS Zemplín bol založený v roku 1957. Počas viac ako 60 rokov svojej existencie sa súbor nevenoval iba zachovávaniu pôvodnej formy ľudovej tvorby, ale jej adaptácii v dobových autorských úpravách. V minulosti spolupracoval medziiným s autormi ako S. Stračina, A. Cíger, P. Jantoščiak, K. Bella, či F. Slavkovský. Umeleckým vedúcim FS Zemplín je už takmer 60 rokov Milan Hvižďák. Zo súboru vzišli také osobnosti ako Ján Ďurovčík, Milan Junior Zimnýkoval a ďalší. Dnes je tanečná zložka pod taktovkou pedagóga Miroslava Kistyho, ktorý je spolu s Kristiánom Dufincom spolutvorcom myšlienky tohto projektu.

Zdroj: Jana Trellová, PR manager