Nenarodili sa na Slovensku, ale aj tak patria medzi najvýznamnejšie osobnosti našej histórie. Príbeh slovanských apoštolov, solúnskych bratov Cyrila a Metoda v podaní Kamila Mikulčíka a Adyho Hajdu prinesie na obrazovky Jednotky RTVS ďalšia dokudráma z cyklu Slovenský panteón už v nedeľu 14. februára o 20.30 h.

Cyril a Metod pôsobili na území Veľkej Moravy v 9. storočí. Konštantín, zdatný filozof, vytvoril nové písmo, hlaholiku, a ako prvý preložil do slovanského jazyka časti Biblie a texty bohoslužieb. To, že boli obaja i šikovnými diplomatmi, dokázali pri jednaní s pápežom, ktorý uznal ich základné požiadavky: založenie školy vedenej Metodom, ktorá znamenala začiatok éry rozvoja slovanského písomníctva, vysvätenie slovanských učeníkov a uznanie tzv. staroslovienčiny ako štvrtého kresťanského liturgického jazyka.

Postavu Cyrila stvárni v cykle Slovenský panteón herec Kamil Mikulčík. Metoda si v dokudráme zahrá herec Ady Hajdu. „Som rád, že televízia siahla po tomto žánri, pretože je to veľmi poučné. Treba si pripomínať dejiny a ľudí, ktorí formovali túto lokalitu,“ povedal Ady Hajdu v relácii Dobré ráno, Slovensko! vo vysielaní Rádia Slovensko.

Nakrúcanie najbližšie vysielanej časti z cyklu Slovenský panteón sa odohrávalo na rôznych zaujímavých lokalitách. Okrem iného aj v archeologickom nálezisku Bojná, v archeoskanzene Modrá na Morave v Čechách, ale aj v rímskom areáli Carnuntum pri Hainburgu. Súčasťou scén bude aj približne 80 komparzistov z radov členov českých a slovenských slovanských spolkov. Komentár k cyklu nahral Dušan Jamrich a o moderátorské vstupy sa tradične stará Štefan Chrappa. Zaujímavé informácie prinesú aj PhDr. Vladimír Turčan zo SNM- Archeologického múzea Bratislava a Ján Steinhübel, CSc. z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied.

Dokudrámu Cyril a Metod z cyklu Slovenský panteón odvysiela RTVS na Jednotke už v nedeľu 14. februára o 20.30 h. Najbližšiu časť cyklu doplní na Jednotke po 21.15 h aj film Cyril a Metod Apoštoli Slovanov. Všetky už odvysielané časti Slovenského panteónu nájdu diváci kedykoľvek aj v archíve na webe RTVS.sk.

Zdroj: Stanislav Čačko, RTVS