Tridsiaty druhý ročník Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra, ktorý sa uskutoční od 22. do 27. septembra 2023 v Nitre, ukončil výber inscenácií do hlavného programu. Bude sa skladať z 12 inscenácií: z toho sú 4 zahraničné produkcie z Belgicka a Ukrajiny, 4 produkcie nezávislých slovenských divadiel a 4 produkcie slovenských zriaďovaných divadiel. Aktuálne festival predstavuje svojich dvoch headlinerov. Podrobný program festivalu, zastrešený témou Odozvy/Responses, bude zverejnený na tlačovej konferencii 10. augusta 2023 v Bratislave, keď sa začne aj online predaj vstupeniek na predstavenia.

PODTITULOM FESTIVALU JE TÉMA ODOZVY/RESPONSES

Symbolickým ukazovateľom na prevažujúcu tému ročníka a zároveň spoločným menovateľom tém jednotlivých diel je už tradične podtitul festivalu, ktorý je pre každý ročník jedinečný. Podtitul je zároveň podnetom na hľadanie obsahových či myšlienkových súvislostí, spojitostí jednotlivých častí alebo diel programu festivalu, je inšpiráciou na vizuálne riešenia, podnetom na hru s významami. Tak sa vytvára pomyselná mapa, sieť mentálnych a komunikačných prepojení a napĺňa sa idea festivalu ako platformy na kultúrnu výmenu a rozvoj kritického myslenia.


„Pre Medzinárodný festival Divadelná Nitra 2023 sme si zvolili podtitul ODOZVY/RESPONSES. Odozva znamená záujem o veci naokolo, vedomosť o stave najbližších i sveta, upevňovanie vzťahov, rozvoj empatie a schopnosti pomáhať. Odozva je vzájomná interakcia, ktorá nám pomáha prežiť a nachádzať zmysel života. Je to reakcia na apatiu spoločnosti spôsobenú kritickými udalosťami posledného obdobia, predovšetkým agresiou na Ukrajine, ekologickou a ekonomickou krízou či pandémiou. Odozvu chceme vyvolať aj u návštevníkov festivalu ako nástroj proti celosvetovo pozorovanej diváckej kríze,“ hovorí riaditeľka festivalu Darina Kárová.

PROGRAMOVÉ ODOZVY

„Pri zostavovaní programu sme kládli dôraz na slovenský program. Tu sme zužitkovali skúsenosti nadobudnuté pri stretávaní sa so skupinou nitrianskej verejnosti v projekte Diváckej programovej rady (realizovanom od roku 2019). Výsledok zaujme nielen zastúpením tých najprestížnejších zriaďovaných divadiel, ale i bohatým zástojom nezávislých divadiel. Väčšina z nich sa predstaví v Nitre po prvý raz. Zároveň festival nelimitujeme len divadelnými sálami. Naopak, našou ambíciou je vystúpiť viac do ulíc a ďalších netradičných priestorov. Vo verejnom priestore budú hlavný program dopĺňať sprievodné aktivity, v ktorých nezabudneme na detského diváka, mladých, ale i rôzne marginalizované skupiny,“ dopĺňa informáciu o štruktúre festivalového programu Anna Šimončičová, zástupkyňa riaditeľky festivalu, ktorá má na starosti zahraničné vzťahy, koordináciu dramaturgickej rady a produkciu hlavného programu.

Necelý mesiac pred zverejnením kompletného programu predstavuje Medzinárodný festival Divadelná Nitra 2023 headlinerov v zahraničnom a slovenskom programe.


ZAHRANIČNÝ HEADLINER

DANSE MACABRE
UKRAJINSKÁ PERFORMATÍVNA SKUPINA DAKH DAUGHTERS

Zahraničným headlinerom Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra 2023 je titul Danse Macabre alebo Tanec smrti, unikátny kabaret ukrajinskej hudobnej a performatívnej skupiny Dakh Daughters, ktorá je divákom Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra známa z roku 2016, keď tu hosťovala s kabaretom Ruže. Šesť herečiek a režisér Vlad Trojickyj vytvorili Danse Macabre krátko po nútenej emigrácii do Francúzska. Obvyklé pripomínanie si konečnosti je v tomto prípade rozhovorom so smrťou, ktorá striehne v krajine napadnutej ruskými agresormi, ako aj rozhovorom na diaľku s tými, ktorí zostali. Inscenácia je svedectvom o vojne a exile, nostalgickou spomienkou na rodnú krajinu, obžalobou, show, reportážou a revue v jednom. Dielo Danse Macabre sa predstavilo na viacerých európskych festivaloch, členky súboru s veľkým úspechom účinkovali aj na festivale Pohoda (2015, 2023). Zaujímavo inštrumentované a predvedené piesne sú zmesou rôznych žánrov od postpanku po ukrajinský folklór. Okrem piesní zaznejú z javiska príbehy žien z Ukrajiny zasiahnutej vojnou. Príbehy z vojny sú v inscenácii popretkávané citáciami
z Knihy Jób. Performerky, žijúce v exile, prepožičiavajú hlas cudzím príbehom, ale podelia sa s divákmi aj o svoje vlastné. Ponúkajú im veľmi intímny zážitok, zostúpia s nimi do hlbín vojny, aby ukázali nekonečnú silu človeka vzdorujúceho nepriazni osudu. Katarzne pôsobiace javiskové dielo je originálnou výzvou
k solidarite a vášnivou obranou mieru.

SLOVENSKÝ HEADLINER

HEKUBA

SLOVENSKÉ KOMORNÉ DIVADLO MARTIN

Na Slovensku nenájdeme veľa divadiel, ktoré by kontinuálne dokázali držať umeleckú kvalitu svojej tvorby na takej úrovni a tak dlhodobo ako Slovenské komorné divadlo Martin. Jeho diela sú pravidelnou súčasťou slovenského programu Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra. Aj tento rok predstavuje ich inscenácia hry Mariny Carr Hekuba vrchol programu uplynulej divadelnej sezóny na Slovensku.


Osud trójskej kráľovnej Hekuby je ukotvený v antickom Grécku, v období, ktoré predstavuje kultúrne a politické korene našej civilizácie. Súčasná írska dramatička Marina Carr však nerozpráva príbeh slávneho víťazstva Mykénčanov s Odyseom na čele. Naopak, reflektuje utrpenie, ktoré so sebou vždy prináša vojenská agresia. Hekuba v hereckej interpretácii Lucie Jaškovej zosobňuje osudy všetkých žien, ktoré sa museli a aj v tejto chvíli musia prizerať násilnej smrti svojich detí a manželov, žien vystavených sexuálnemu násiliu, fyzickému i psychickému týraniu. To všetko sa deje vo svete, v ktorom prestali platiť nielen spoločenské a morálne pravidlá, ale aj pravidlá vedenia vojny. V kontexte súčasných udalostí sa, prirodzene, nemožno ubrániť paralele so zverstvami, s ktorými sú aktuálne konfrontovaní obyvatelia ukrajinských území okupovaných Ruskom. V širšom kontexte je však text aj výčitkou dejinám, ktoré písal biely Európan.

„Výber inscenácie martinského divadla nie je pre mňa len ocenením kvalít konkrétneho diela, ale aj dlhodobej práce vedenia súboru. Prínos v tomto smere vidím najmä v dvoch rovinách. Jednou je celková kvalita repertoáru, ktorý dáva zmysel ako celok, nie je len sledom vybraných titulov. Vizitkou vedenia divadla je však aj kvalita a rôznorodosť hereckého súboru. V Hekube preto platí, že či už hovoríme o ústrednej dvojici Marek Geišberg a Lucia Jašková, alebo o ostatnom obsadení, všetci účinkujúci emocionálne naplneným prejavom dokazujú, že martinské herectvo predstavuje na Slovensku špičku. Dokonale tak funguje pomyselný trojuholník kvalitný súčasný text – inšpiratívna dramaturgia a réžia – presné a podmanivé herectvo,“ zdôvodňuje výber slovenského headlinera kurátor Miro Zwiefelhofer.

FESTIVAL OTVORENÝ PRE VEREJNOSŤ A KOMUNITY

Hlavný program festivalu doplnia sprievodné aktivity, prinášajúce zážitky za hranicou toho, na čo sme v bežných kultúrnych stánkoch naučení. Divadelné predstavenia pre najmenších, ale aj pre základné a stredné školy prinesú to najinšpiratívnejšie zo slovenskej a z českej divadelnej scény. Priestor na prezentáciu budú mať na medzinárodnom festivale opäť študenti umeleckých škôl v sekcii Mladé divadlo v Nitre. Podujatia, ktorými ožije centrum mesta, budú pracovať s kultúrnou rozmanitosťou a umožnia tak prepájať rôzne komunity
v Nitre a v regióne. Medzi nimi nebudú chýbať Tančiarne Svet – podujatie, ktoré oboznámi verejnosť s mnohými svetovými tanečnými kultúrami. Festival prinesie aj mnohé diskusie a vzdelávacie projekty.


MALÁ UKRAJINA

Vojna na Ukrajine, ktorá trvá už rok a päť mesiacov (v septembri to bude sedem mesiacov), zmenila naše životy. Vojna na Ukrajine sa dotýka nás všetkých. Sprievodný program festivalu nazvaný Malá Ukrajina nám priblíži Ukrajinu so všetkými vojnovými peripetiami. „Počas Divadelnej Nitry vybudujeme, vytvoríme jej portrét v zmenšenej podobe – zmenšenú Ukrajinu. Jej obrazy, zvuky, chute. Ako ju vidíme, ako ju vnímame dnes. Predstavíme akúsi esenciu hrdinstva, odvahy, statočnosti, ale aj bolestí, strát, vojnových zážitkov, humanitárnej pomoci, solidarity a ľudskosti,“ uvádza vo svojej koncepcii spoluautorka projektu a neúnavná aktivistka Viera Dubačová, ktorá má na konte neuveriteľný počet výjazdov na Ukrajinu s humanitárnou pomocou a so svojimi spolupracovníkmi niekoľko dokumentárnych filmov.

DOBROVOVOĽNÍCI A FESTIVAL DIVADELNÁ NITRA

Bez kreatívnych a pracovitých dobrovoľníkov sa nezaobíde ani 32. ročník Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra. Počas existencie festivalu sa na jeho príprave zúčastnilo viac ako 1 700 dobrovoľníkov, niektorí opakovane. Ich zoznam sa nachádza v nedávno vydanej publikácii Presahy Divadelnej Nitry 1992 – 2021. Na Medzinárodnom festivale Divadelná Nitra pracuje každoročne asi 60 dobrovoľníkov v rôznych oblastiach. Vytvoria na ňom vždy nezabudnuteľnú atmosféru, plnú nadšenia, kreativity a výbornej priateľskej nálady. Medzi dobrovoľníkmi sa vytvárajú silné priateľstvá, ktoré vzbudzujú chuť stretávať sa a zažiť festival opäť. Dôkazom toho je, že mnohí dobrovoľníci pracujú na festivale už niekoľko rokov a radi sa sem vracajú. Všetky dôležité informácie o dobrovoľníctve na tohtoročnom festivale nájdete a prihlásiť sa môžete TU.

Podrobný program Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra 2023 bude zverejnený na tlačovej konferencii 10. augusta 2023 v Bratislave.

Vstupenky na predstavenia si záujemcovia môžu zakúpiť od 10. 8. 2023 online prostredníctvom predajne siete GoOut a od 4. 9. 2023 aj v pokladnici festivalu (bod.K7, Štefánikova trieda 7, Nitra) v pracovných dňoch v čase od 15.00 do 17.00. Všetky dôležité informácie o festivale nájdete po 10. auguste na webovej stránke nitrafest.sk.


Hlavným organizátorom festivalu je Asociácia Divadelná Nitra. Hlavnými spoluorganizátormi festivalu sú Nitriansky samosprávny kraj, mesto Nitra a Divadlo Andreja Bagara v Nitre.

Medzinárodný festival Divadelná Nitra podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia – hlavný partner festivalu a ďalší partneri.

Zdroj: Zuzana Palenčíková, manažérka pre PR a médiá