V rámci sprievodných podujatí tohtoročného Bienále architektúry v Benátkach sa združeniu Hlava 5 v spolupráci s projektom Trenčín 2026 – kandidát na Európske mesto kultúry, s mestom Trenčín a Galériou M. A. Bazovského podarilo premiestniť jednu z trenčianskych sôch do benátskej záhrady. Socha s názvom Merina od Jozefa Fizela bude až do novembra vystavená v European Cultural Center v Giardini della Marinaressa na výstave s názvom Time – Space – Existence (Čas-Vesmír-Existencia). Cieľom združenia, ako aj tejto aktivity, je poukázať na umenie vo verejnom priestore a nájsť spôsob, ako ho prezentovať a chrániť.

Medzinárodná výstava architektúry sa koná už sedemnástykrát v čase od 22. 5. do 21. 11. 2021 a kurátoruje ju architekt Hashim Sarkis. Historické pavilony v Giardini, Arsenale a v historickom centre Benátok oživí 61 národných účastníkov. Tento rok sú nováčikmi Grenada, Irak a Uzbekistan. Slovensko, bohužiaľ, nevystavuje. Tohtoročná téma bienále je: HOW WILL WE LIVE TOGETHER?/ AKO BUDEME SPOLU ŽIŤ? a reflektuje témy od pandémie až po udržateľnosť.

Socha Merina je kovová plastika od sochára Jozefa Fizela. Donedávna sa nachádzala pred areálom Meriny, v ktorom
momentálne prebieha asanácia vybraných objektov. V spolupráci s Galériou M. A. Bazovského a akademickým
sochárom Igorom Mosným sa podarilo sochu pripraviť na veľký deň. ,,Hlavnú otázku, ktorú sa v súvislosti s umením
vo verejnom priestore, najmä toho z 20. storočia, často pýtame je: búrať hlava nehlava?
“ hovorí Lucia Mlynčeková
z Hlavy 5. Prostredníctvom ich aktivít sa snažia túto otázku prezentovať aj širokej verejnosti.

“Pred stavebnými zásahmi sme sa dohodli s majiteľom areálu na demontáži a uschovaní sochy a po skončení
bienále máme v pláne sochu osadiť do trenčianskeho verejného priestoru
” hovorí Terina Barčáková, členka
združenia Hlava 5. Tím Hlava 5 sa vrátil z Benátok pred pár dňami plný zážitkov a nových skúseností.


Zaujal aj Slovák

V rámci bienále zaujal členov Hlava 5 aj výtvor slovenského umelca Tomáša Libertiniho. Libertinyho fascinácia
krásou a inteligenciou prírody poháňa jeho prácu s nadčasovými emóciami. Vzťah medzi človekom a prírodou,
psychologický aj fyzický, slúži ako stály zdroj inšpirácie. ,,Úľová architektúra“ je výstava sochárskych diel od včiel s dielami ako Nefertiti, Brána či Večnosť vytvorené v spolupráci s 60000 včelami. Výstava vyzýva na globálnu spoluprácu a solidaritu s cieľom čeliť hrozbám, ktoré predstavuje pandémia COVID-19 pre potravinovú bezpečnosť a obživu poľnohospodárov. Alexander Topilin z Hlavy 5 na záver dodáva ,,Bienále je pre nás obrovský zdroj inšpirácie a sme hrdí, že týmto spôsobom môžeme reprezentovať mesto.“

Ak si chcete ísť bienále pozrieť naživo, čas máte ešte do 21. 11. 2021.

Zdroj: Mgr. Barbora Janáková, Marketing Manager Trenčín 2026
Foto: Matej Slezak