Emotívne príbehy, celoživotné skúsenosti a fantastická atmosféra. Taký bol galavačer Národnej ceny starostlivosti DOBRÉ SRDCE 2019. Ceny odovzdávala Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v Slovenskej republike a 9-členná odborná porota. Záštitu nad 1. ročníkom celonárodnej ankety prevzal premiér SR Peter Pellegrini. Autorka projektu a predsedníčka poroty DOBRÉHO SRDCA Anna Ghannamová osobne poďakovala všetkým finalistom, ktorí sa na záver galaprogramu zišli na pódiu.   

Bratislavská  Stará Tržnica zažila emotívny plný skutočných príbehov. Ceny si odniesli deviati zástupcovia pomáhajúcich profesií v sociálnych službách, ktoré patria medzi najťažšie a pritom najmenej platené. Predseda vlády Peter Pellegrini odovzdal najvyššie ocenenie za výnimočný prínos pre sociálne služby.  

„My sa ešte na Slovensku máme čo učiť, ešte nemáme v sebe to, že sa máme postarať o starších, chorých alebo ľuďom v núdzi. A preto si myslím, že je dôležité vzdať hold ľuďom, ktorí to robia. Častokrát aj vo svojom voľnom čase a nie vždy v optimálnych podmienkach. Preto si zaslúžia takúto veľkú poctu a pre mňa bolo cťou, že som tu dnes večer mohol byť, že som nad podujatím mohol prevziať záštitu a že som ho aj finančne podporil. Podľa mňa sme založili krásnu tradíciu. Títo ľudia, ktorí sa dennodenne starajú o druhých si zaslúžia, aby sa o nich verejnosť dozvedela,“ vyhlásil premiér Peter Pellegrini.

Cenu za výnimočný počin v sociálnych službách si prevzala Anna Šmehilová. Zakladateľka a prezidentka občianskeho združenia EFFETA – Stredisko sv. Františka Saleského so sídlom v Nitre svojim aktívnym celoživotným pôsobením prispela k vybudovaniu siete komplexnej starostlivosti, k rozvoju sociálnych služieb a inkluzívneho prostredia pre ľudí so sluchovým postihnutím a ich rodiny na Slovensku.

„Som veľmi dojatá, znamená to pre mňa nesmierne veľa. Nie preto, že sa pozornosť upriamila na mňa, ale kvôli tým ľuďom, ktorým sa tieto služby poskytujú. Žijú v ústraní, všetci sme uponáhľaní a máme veľa povinností a oni sú na okraji. Týmto ocenením nás pani Ghannamová vytiahla von a dala priestor všetkým príbehom, ktoré so sebou nesieme. Je to neskutočný dar pre celú našu komunitu a pre mňa osobne mimoriadne,“ neskrývala dojatie Anna Šmehilová.

O víťazoch v deviatich kategóriách a zo 135-tich prihlášok rozhodovala deväťčlenná porota v zložení: JUDr. Zuzana Stavrovská, komisárka pre zdravotne postihnutých, PhDr. Helena Gondárová Vyhničková, dipl. s., hlavná odborníčka MZ SR, MUDr. Jaroslav Ridoško, PhD., MBA, štátny tajomník MZ SR. Štátny tajomník MPSVR SR Mgr. Branislav Ondruš, podpredsedníčka APSS v SR Doc., MUDr. Božena Bušová, CSc., Bc. Magdaléna Šimková, projektová koordinátorka Bratislavského dobrovoľníckeho centra, Ing. Anton Machola, predseda Zväzu poskytovateľov sociálnych služieb, Mgr. Lýdia Brichtová, štatutárna zástupkyňa nezávislej platformy SocioFórum a predsedníčka APSS v SR Mgr. Anna Ghannamová, autorka a koordinátorka Národnej ceny starostlivosti DOBRÉ SRDCE.

„Celonárodnú anketu sme vymysleli a zrealizovali preto, aby sme vrátili pomáhajúcim profesiám česť a spoločenský status a poďakovali sa tým, ktorí napriek nízkym mzdám zostali v sociálnych službách pracovať. Ale aj preto, aby sme upozornili verejnosť a kompetentných na to, že sociálne služby sú spoločnou vecou nás všetkých. Pretože bohatý môže schudobnieť, zdravý môže ochorieť, ale naozaj všetci zostarneme. Bez rozdielu pohlavia, bankového konta, či politickej príslušnosti. Preto tak, ako sme sa tu spojili dnes večer, mali by sme sa spojiť potom aj v legislatíve a v praxi, aby sme zabezpečili dostatok finančných a kvalitných ľudských zdrojov pre sociálne služby. Lebo len tak nebude tlkot dobrých sŕdc v sociálnych službách slabnúť, ale naopak, bude silnieť. Ak sa nám to podarí, tak tento večer mal veľký význam,“ konštatovala predsedníčka poroty a autorka DOBRÉHO SRDCA Anna Ghannamová.

Národná cenu starostlivosti podporili okrem premiéra, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny a Ministerstva zdravotníctva aj predstavitelia piatich samosprávnych krajov: Trnavský samosprávny kraj, Bratislavský samosprávny kraj, Žilinský samosprávny kraj, Prešovský samosprávny kraj a Bansko-Bystrický samosprávny kraj.

„Som veľmi rád, že Asociácia a Anka Ghannamová prišla s takýmto nápadom a mňa prekvapuje, že po minulé roky na to nikto neprišiel. Za posledné štyri roky sa v oblasti sociálnych služieb udiali veľmi významné zmeny. Počnúc novelou zákona cez totálnu zmenu spôsobu financovania. A dnes som skutočne videl, že ak chceme sociálne služby viac zviditeľniť, ako povedala Anka Ghannamová – zdvihnúť z prachu, tak k tým legislatívnym, finančným a procesným zmenám chýbala takáto spoločenská bodka. Som presvedčený, že po pár rokoch bude mať držiteľ ceny DOBRĚ SRDCE taký honor, ako má dnes držiteľ ceny Krištáľové krídlo či iných významných spoločenských ocenení,“ povedal Štátny tajomník MPSVR SR Mgr. Branislav Ondruš.

Slávnostný galaprogram moderovali Juraj Bača a Katarína Jesenská, vystúpili skvelí interpreti Mário „Kuly“ Kollár, Sima Martausová, Celeste Buckingham, Andrea Zimányiová a Marek Majeský. Réžiu si zobral na starosť Nikita Slovák a so všetkým pomáhala agentúra 4ME Media. Generálnym partnerom bol obchodné centrum MIRAGE a jeho majiteľ George Trabelssie, Hlavným partnerom Spoločnosť Kimberly Clark s obchodnou značkou DEPEND. A hlavnými mediálnymi partnermi bola RTVS, PRAVDA, TASR a FUN radio.  Záznam galaprogramu si môžete pozrieť 8. júna na Dvojke RTVS.

Zdroj: Nora Krchňáková | NK Factory
Foto: Milan Krupčík