Pandémia koronavírusu sa stala súčasťou našich životov. Zasiahla do takmer všetkých oblastí a týka sa každého jedného z nás. Deväť slovenských dokumentaristov sa na ňu pozrelo z rôznych uhlov a výsledky ich tvorivej práce RTVS prinesie na obrazovky Dvojky už od stredy 20. januára v novom dokumentárnom cykle Pandémia SK.

Séria dokumentárnych filmov, ktoré vznikli v koprodukcii RTVS a TRIGON PRODUCTION je svedectvom slovenských filmových režisérov o tom, proti čomu, za čo a ako bojujeme. Predstavuje ľudí, ktorí boli a sú neviditeľní a odvážne zachovávajú chod spoločnosti aj v prebiehajúcich sťažených podmienkach. 

Všetkých 10 častí dokumentárnej série prezentuje fakty v súvislostiach a dáva prísnym opatreniam hlbší význam. Divák má možnosť zamyslieť sa nad prioritami života a prehodnotiť svoje postoje. „Pre ďalšie generácie potrebujeme zachovať správu o tom, za čo sme bojovali v prítomnosti neviditeľnej hrozby. Korona osvetlila tmavé kúty spoločnosti a myslím si, že nám boj s ňou pripomenul aj iné hodnoty, na ktoré sme rezignovali dávno predtým,“ uviedol pohnútky zrealizovať tento projekt producent TRIGON PRODUCTION Patrik Pašš. Tvorcovia zaznamenali pozoruhodnosti a nové poznatky o nás samých, o spôsobe a dôsledkoch nášho životného štýlu, hodnotách a princípoch, o ktoré sa dokážeme aj v kríze oprieť.  

V desiatich dokumentoch účinkuje celý rad špičkových slovenských odborníkov z rôznych oblastí medicíny, biológie, zdravotníctva, školstva, sociálnych vied, hrdinovia z prvých línií a mnohí ďalší. PANDÉMIA SK predstavuje žánrovo pestro spracované témy. Od autorských esejí, po mozaikovité strihové dokumenty, populárno-vedecký žáner, sondy do sociálneho prostredia až po road movie.

Každý autor našiel svojské spracovanie témy tak, aby boli fenomény krízového stavu zobrazené rôznymi názormi a zároveň príťažlivo pre čo najširšie publikum. „Je povinnosťou verejnoprávneho média, aby hľadalo odpovede na otázky, ktoré trápia každého z nás. Zámerom je ponúknuť divákovi ucelenú sériu z rôznych oblastí spoločenského života, ktorých sa pandémia existenčne najviac dotkla. Každý dokument zo série je originálny prístupom spracovania, obsahom aj vizualizáciou. Núti k zamysleniu a nabáda k poznaniu, kto sme, kam smerujeme a hlavne ako to rozumne spolu zvládneme,“ uviedol dramaturg RTVS Robert Valovič.

Pandémia SK štartuje na obrazovkách Dvojky od stredy, 20. januára od 21.00 h. vždy v dvoch častiach za sebou.

Čomu sa venujú jednotlivé dokumentárne filmy?

PANDÉMIA SK: ĽUD VERZUS KORONA, režisér Peter Pokorný, vysielanie 20. 1. o 21.00 h na Dvojke

Prvý diel série mapuje vpád pandémie, karantény, lockdown krajiny, dilemu obyvateľstva, koho, či alebo čo chrániť. Zároveň je silným apelom na občiansku statočnosť a zodpovednosť. Zo záplavy poloprávd a emócií vystupujú názory epidemiológov, virológov ako aj expertov na karanténu ako je napríklad Ivo Baláži. Film tiež jasne formuluje význam obmedzenia osobnej slobody. Autor dielu mapuje nálady v spoločnosti a film ústí do rozhovoru s osobnosťou, ktorá hrala nemalú úlohu pri formovaní verejnej mienky počas nepopulárnych opatrení – s prezidentkou Zuzanou Čaputovou.

PANDÉMIA SK: VÝPRAVA K ZAČIATKU, režisér Peter Hledík, vysielanie 20. 1. o 21.30 h na Dvojke

V druhej časti prinesieme vedecké vysvetlenie prepuknutia globálnej epidémie koronavírusu. Kde sa vzal tak agresívny vírus a je jeho dominancia viditeľným prejavom začiatku konca našej civilizácie? Autor stavia súčasnú pandémiu do perspektívy rastúcej miery zasahovania človeka do rovnováhy v prírode a skúma súboj síl v prírode. Dnes už je vedecky dokázané, že vírus má predpovedateľný vzorec správania, jeho šírenie je súčasťou vedeckého bádania a poznania už stáročia.  Vo filme účinkujú speleológovia, virológovia, prof. Silvia Pastoreková, doc. Boris Klempa, prof. Fedor Čiampor a ďalší.

PANDÉMIA SK: PRÍBEH MUŽA, režisér Peter Hledík, vysielanie 3. 2. na Dvojke

Skaza koronavírusu na tele i duši človeka. Doc. Peter Celec, Dr. Peter Sabaka, prof. Ján Pečeňák a Dr. Michal Palkovič popisujú cestu vírusu do ľudského organizmu, ako aj predpoklady prepuknutia ochorenia Covid-19. Prekvapujúco môže pôsobiť súvislosť ochorenia s psychiatrickými diagnózami ako následkami stále bežnejších stavov úzkosti, paniky a depresie. Problém devastačných vlastností COVID-u vnímame aj v súvislosti s inými agresívnymi civilizačnými ochoreniami, ktorým sa zvlášť na Slovensku nevenuje pozornosť a ústia do úmrtí, ktoré sú popisované ako odvrátiteľné.

PANDÉMIA SK: ŠKOLSTVO VERZUS KORONA, režisér Dominik Jursa, vysielanie 3.2. na Dvojke

Film o príchode pandémie do personálne i finančne poddimenzovaného vzdelávacieho systému si kladie otázku, čo sa dá na dlhom výpadku vyučovania ešte zachrániť a v čom spočívajú trvalé škody. Film takto skúma náročnosť školského systému nielen voči žiakom, ale aj sebe a ústi do mozaiky príbehov o kreativite a výdrži učiteľov ako aj o ich nevyčerpateľnom idealizme. V čase nástupu druhej vlny nastáva reflexia, čo sme sa naučili v prvej vlne koronakrízy. Opäť sa potvrdzuje téza, že systém stojí a padá na duchaprítomnosti a akcieschopnosti jednotlivcov. Dokonca sa ponúka úvaha, či ľudská odvaha a sila ľudskosti učiteľov nie je dôležitejšia ako vedomosti zo školských osnov…

PANDÉMIA SK: FAUNOVA ZÁHRADA, režisér Nikita Slovák, vysielanie 10. 2. na Dvojke

Ľudia živiaci sa umeleckými výkonmi stratili v koronakríze zdroj obživy zo dňa na deň. Film si kladie otázku, nakoľko spoločnosť chce a potrebuje umenie, ako si ho vie vážiť a či ho dokáže chrániť pred zánikom. Nikita Slovák situuje svoje rozprávanie do záhrady sochára Andreja Rudavského, kde rodina jeho syna Ondreja vytvára ostrov slobody a umenia aj pre ďalších umelcov. Vrcholné umelecké výkony sú výsledkom desaťročia trvajúceho štúdia a kultivácie talentu. Výpadok možnosti pracovať núti umelcov do zmeny profesií a ohrozuje tak udržanie excelentnosti ich umeleckých profesií. 

PANDÉMIA SK: IHLA A NIŤ, režisér Jaro Vojtek, vysielanie 10. 2. na Dvojke

Korona v rómskej komunite. Bez ľudskosti prepadávajú cez okraj spoločnosti najohrozenejšie generácie chudobných a nevzdelaných. Korona osvetlila tmavé kúty našej spoločnosti, sociálna sonda odhaľuje v prostredí úpadku ostrovček dobra. Jaro Vojtek objavuje rómsku komunitu, v ktorej malá skupinka žien bezodkladne šila a rozdávala rúška. Niekoľko dobšinských učiteliek zo ZŠ sa okrem domácich úloh stará aj o maloleté mamičky v osade. Robia to už roky a niektoré z ich „žiačok- mamičiek“ už pôsobia vo svojej komunite samostatne. V podceňovanej komunite nachádza hrdinky, ktorá spúšťajú ozdravný mechanizmus v osade – kultivujú, vzdelávajú, osvecujú a uzdravujú zúboženú osadu zvnútra. Ihla a niť sú symbolmi rozvoja komunity: Kto dá do ruky strádajúcemu nástroj a materiál, umožní mu samostatne pracovať.  Účinkuje učiteľka Eleonóra Liptáková a členky združenia Detstvo Deťom.

PANDÉMIA SK: V PRVEJ LÍNII, režisér Daniel Svoreň, vysielanie 17. 2. na Dvojke

Boj o život pacientov s COVID-19 v slovenskom zdravotníctve v réžii Daniela Svoreňa. Zoči voči neznámemu ochoreniu sa otriasa celý systém verejného zdravotníctva ako aj poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Primárka infektológie Dr. Alena Koščálová, šéf Lekárskeho odborového združenia a člen permanentného krízového štábu Dr. Peter Visolajský, koordinátor nemocničných kapacít štátny tajomník MZ SR Dr. Peter Stachura či lekárka Mobilnej intervenčnej jednotky Dr. Lucia Roussier a mnohí lekári v prvej línii naprieč celým Slovenskom… Idú nad hranice kapacít, aby udržali pri živote tisíce, ktorých život visí na vlásku…

PANDÉMIA SK: NÁVODY PREŽITIA, režisérka Soňa Gyarfašová, vysielanie 17. 2. na Dvojke

O hľadaní ciest ľudí, ktorých ekonomicky či existenčne zasiahla koronakríza. Očami Soni Gyarfašovej  na ceste s Dorotou Nvotovou. Koronakrízou, teda pandémiou a následnými opatreniami, utrpeli takmer všetky oblasti ekonomiky. Excentrická speváčka, herečka a moderátorka Dorota Nvotová nečaká na „pomoc zhora“. Predáva svoj klavír, skladá pesničky na želanie a vydáva sa na cestu po Slovensku, kde stretáva ľudí, ktorých ekonomicky alebo existenčne pandémia a následné opatrenia zasiahli. Spolu s ňou sledujeme ich boj s touto životnou situáciou. Čo ich trápi, ako to všetko cítia oni? Odvodzujeme svoju hodnotu len od práce? Aké boli ich životy predtým a ako ich to zmenilo? Jestvuje kľúč, ako túto krízu riešiť? Jestvuje akýsi návod na prežitie?

PANDÉMIA SK: ZLATÁ KLIETKA, režisérka Yvonne Vavrová, vysielanie 24. 2. na Dvojke

Dilemy v zariadení pre seniorov v čase koronakrízy. Chráni či skôr ničí nariadená izolácia ľudí v seniorskom veku, na sklonku ich života? Film zobrazuje zraniteľnosť, ale i silnú životaschopnosť a flexibilitu ľudí ošľahaných životom. Na Slovensku je niečo viac ako jeden milión starobných dôchodcov. Bremeno zodpovednosti spoločnosti a mladších generácii je obrovské.

PANDÉMIA SK: SLOVENSKO POMÁHA, režisérka Lucia Kašová, vysielanie 24. 2. na Dvojke

Zmysel práce slovenských zdravotníkov v zahraničí pohľadom Lucie Kašovej. Strach z ochorenia COVID-19 vypukol najvýraznejšie v problematických oblastiach, kde pritvrdil núdzu a strach o budúcnosť. Pomocou na okraji EÚ minimalizujeme ohrozenie doma. Keď prepukla korona, zrak sa uprel na prof. Krčméryho, ktorý má s vírusmi výnimočnú skúsenosť – dlho po svete epidémie skúmal, zachraňoval, aj ako lekár, aj ako organizátor zabezpečovania starostlivosti. Počas pandémie sa stará o bratislavských bezdomovcov, no zároveň manažuje misie po celom svete. Do gréckej Morie, kempu s 13.000 utečencami sa chystá Mária Jackuliaková, expert na ošetrovanie hlbokých chronických rán. Avšak v tábore utečencov spôsobuje strach z nákazy, izolácie a karantény ďalšie nepokoje. Ukázalo sa, že vypuknutie pandémie priťažilo predovšetkým skupinám ľudí, ktorí strádali už pred krízou. Film je silným apelom k tolerancii, výzvou nenechať rozhorieť ohne nenávisti elimináciou jestvujúceho zla. Ako? Pomocou druhým.

Zdroj: Stanislav Čačko, RTVS