Vo videoklipe Korene je vidieť šesť výnimočných regiónov Slovenska s ukážkami toho, čo je pre ne typické. Zároveň v ňom vystupujú šiesti významní slovenskí herci, pričom každý zosobňuje iný región. Pesničkou odštartovala kapela Iconito a Folklórny súbor Zemplín nový veľký projekt s rovnomenným názvom, ktorého cieľom je priblížiť tradície a folklór mladým ľuďom, a to nielen na Slovensku ale aj v zahraničí. Projekt sa aktuálne uchádza o podporu fanúšikov, aby folkór neostal minulosťou, ale aby aj dnešná generácia spoznala našu kultúru. Aktuálne na podporu projektu ostávajú posledné dni.

O čom je projekt KORENE?

Projektom Korene chce skupina Iconito spolu s FS Zemplín vzdelávať našincov aj zahraničie. Po jeho dokončení a odprezentovaní na domáccih pódiách by totiž mal byť nadabovaný aj do angličtiny a španielčiny.

„Celkovo to má vyvrcholiť v multižánrové edukatívne predstavenie o slovenskom folklóre, ktorý bude však spracovaný do úplne nového šatu a najmä modernej podoby. Práve preto sme sa pri tvorbe a nahrávaní piesne snažili nájsť prienik moderného zvuku a odkazu slovenskej tradície, ktorá v sebe zahŕňa rôznorodé pre ňu špecifické elementy ako napríklad fujara či rôzne iné pastierske nástroje,“ hovorí Kristián Dufinec z Iconita.

Album je nielen pre folkloristov

Na albume a celom projekte sa podieľajú nielen folkloristi. Od zakladateľov projektu, cez hudobníkov obidvoch kapiel ako aj zvyšok umeleckej produkcie tvoria ľudia nadchnutí pre myšlienku oživiť hudobný folklór do čo najmodernejšej podoby pre súčasného diváka.

S pomocou fanúšikov pri dosiahnutí stanovenej čiastky sa im tak môže podariť vydať dvojalbum na ktorom bude 29 unikátnych piesní. Pôjde o prerobené ľudové skladby do formy populárnych piesní, ktoré oslovia nielen fanúšikov slovenskej kultúry, ale aj tých, ktorí si myslia, že folklór je iba prežitkom minulosti. Piesne sú upravené tak, aby aj človek znalý folklóru nadobudol pocit, že nevychádzajú z pôvodnej ľudovej tvorby, ale naopak, vznikli ako populárne piesne s odkazom na tradíciu. 


Venujú sa šiestim folklórnym regiónom a častiam Slovenska:

  • Myjave
  • Podpoľaniu
  • Horehroniu
  • Kysuciam a Terchovskej doline
  • Goralom
  • Zemplínu

Zdroj: Jana Trellová, Ruka Hore
Foto: YT Iconito