Počas desiatich dní od spustenia registrácie sa do iniciatívy Slovenská Tepláreň prihlásilo 346 účinkujúcich, 161 priestorov, 32 festivalov a párty a 42 podporujúcich subjektov. Spolu ide o takmer 600 zapojených organizácií a umeleckých zoskupení naprieč celou krajinou. Na žiadosť viacerých sme akciu predĺžili do nedele 27. novembra a zároveň sa ešte pred oficiálnym spustením naplánovaným na 12. novembra uskutoční niekoľko warm-up podujatí. Slovenská Tepláreň bude pokračovať špeciálnymi akciami aj po konci novembra.

„Je dôležité, že spoločnosť reaguje na teroristický čin, pri ktorom boli zavraždení z nenávisti Matúš Horváth a Juraj Vankulič v bare Tepláreň. Je tiež dobrou správou, že medzi zapojenými subjektami sú známe mená aj úplne nové projekty, zavedené veľké festivaly i malé nočné akcie a priestory od štátneho baletu, cez múzeá, školy, kultúrne centrá až po bagetériu, bary či krčmy v malých mestách. Je nevyhnutné, aby sa zmenila atmosféra voči LGBTI+ ľuďom v našej krajine, aby sa zmenila legislatíva smerom k zrovnoprávneniu všetkých ľudí na Slovensku. Ďakujeme všetkým zúčastneným, zapojenie každého a každej si vážime. Verím, že sa nám podarí posunúť Slovensko správnym smerom.“ vraví Michal Kaščák z festivalu Pohoda, ktorý Slovenskú Tepláreň zastrešuje a koordinuje.

Cieľom spoločnej iniciatívy Festivalu Pohoda, Romana Samotného z Teplárne a ďalších partnerov je vyjadriť koncertmi pre Matúša a Juraja spolupatričnosť s ich blízkymi i podporu LGBTI+ ľuďom.

Vyhlásenie iniciatívy nájdete nižšie v tlačovej správe, ako aj na webe. Tu nájdete aj ďalšie informácie: mapu podujatí, kalendár akcií či aktualizovaný zoznam zapojených klubov a účinkujúcich. Počas festivalu Slovenská Tepláreň sa rozbehne aj séria diskusií Tepláreň Nahlas, ktorú organizuje umelkyňa Ilona Németh, Visual stage festivalu Pohoda, Nová Cvernovka, VŠVU a Inštitút Mateja Bela. Tepláreň Nahlas bude pokračovať aj po skončení Slovenskej Teplárne.


„Chceme vyjadriť spolupatričnosť rodinám a blízkym Matúša a Juraja, ktorí boli zavraždení z nenávisti v bare Tepláreň v Bratislave. 
Chceme vyjadriť úctu a rešpekt tým, ktorí z Teplárne vytvorili otvorené miesto na stretávanie sa slobodných ľudí.  
Chceme vyjadriť podporu LGBTI+ ľuďom. 
Chceme, aby bolo Slovensko krajinou, kde sa každý a každá môže cítiť bezpečne a kde je príslušnosť k akejkoľvek menšine prijímaná s rešpektom ako prirodzená súčasť spoločnosti.
Chceme dosiahnuť zmenu legislatívy tak, aby zabezpečila plnohodnotný život všetkým ľuďom na Slovensku vrátane LGBTI+ menšiny.
Chceme kráčať cestou nenásilia, spolupatričnosti a tolerancie, a preto organizujeme festival Slovenská Tepláreň.“

Zdroj: Anton Repka, Pohoda festival