17.02.2024 spojíme v bratislavskom klube Wax2 rave kultúru s módnou prehliadkou, kde 20 dizajnérok predstaví svoju kolekciu na tému apokalypsa. Po prehliadke prevezmú réžiu rezidenti Decadance v zostave Murkezzi, Fantomass a Barbellay, ktorí vás prevedú diverzným spektrom rave žánrov. Ako špeciálny hosť vystúpi Isshin z Ensite Tokyo, ktorý so sebou prinesie zvuk Japonskej techno avantgardy. Súčasťou budú aj umelecké inštalácie, ktoré umocnia dystopickú atmosféru udalosti.

Apokalypsa ako alegória pre súčasné smerovanie spoločnosti

Kolekcia vznikla dekonštrukciou a spojením už použitých materiálov, ktoré prešli transformáciou, evokujúc dojem, že boli poznačené apokalyptickým scenárom. Týmto procesom vznikajú nové, drsné a unikátne vzory a štruktúry. Reflektuje možný scenár, aký by mohla móda nadobudnúť, pokiaľ nezmeníme svoj prístup. Kolekcia odkazuje na postupný úpadok a kolaps existujúcich štruktúr, či už v spoločnosti alebo v módnom priemysle. Úpravy odevov sa stávajú viditeľným prejavom tohto kolapsu, kde každá modifikácia odráža vnútorný chaos a narušenie. Dizajnérky demonštrujú schopnosť odhaliť krásu v už použitých materiáloch, zatiaľ čo iné umelecké prístupy sú zamerané na úmyselnú deformáciu, čím reflektujú potrebu spomalenia tempa konzumnej spoločnosti.


Revolúcia hodnôt: zjednotenie módy, umenia a hudby v reakcii na súčasné trendy

Táto udalosť nebude len tradičnou konvenčnou prehliadkou, ale skôr symbolickým pochodom, ktorý reprezentuje potrebu pochovať stereotypy a vyjadriť nesúhlas voči súčasnému smerovaniu spoločnosti. Toto spojenie predstavuje zlúčenie viacerých disciplín a spoločných postojov, čím sa vytvára priestor pre nekonvenčné umelecké vyjadrenie a vyzýva k revízii súčasných trendov a hodnôt, kde každý kus v sebe nesie posolstvo o zmene.

DOOR OPEN: 21:00
FASHION SHOW: START 21:30 – END 23:00
RAVE: START 23:00 – END 05:00

LINEUP:

ISSHIN (ENSITE TOKYO) – hardgroove, industrial, breakbeat
MURKEZZI (DECADANCE) – hard NRG, neo rave, oldschool
BARBELLAY (DECADANCE) – psytrance
FANTOMASS (DECADANCE) – gabber, happy hardcore, oldschool

Zdroj: Decadance Raves