Rádio_FM si odnieslo významnú Cenu Inakosti 2023 v kategórii Médiá, ktorú udeľuje občianske združenie Inciatíva Inakosť. Toto ocenenie predstavuje dôležité uznanie za jeho dlhodobé úsilie zahŕňať LGBTI+ ľudí a témy ako prirodzenú súčasť spoločnosti a taktiež za objektívnu i nestereotypnú prezentáciu tém súvisiacich s LGBTI+ ľuďmi. Rádio_FM napĺňa podstatu verejnoprávneho média poukazovaním na rôznorodosť krajiny v celom jej rozsahu.

Cenu Inakosti udelilo občianske združenie Inciatíva Inakosť už po štvrtý raz. Oceňuje tak jednotlivcov a aktivity, ktoré pozitívne zviditeľňujú LGBTI+ ľudí na Slovensku alebo pomáhajú zlepšovať ich postavenie v spoločnosti. V kategórii Médiá bolo Rádio_FM ocenené za svoj dlhoročný záväzok k vytváraniu diverzifikovaného a inkluzívneho mediálneho priestoru.

„Cenu Inakosti v kategórii Médiá som v mene všetkých kolegov prevzala s veľkou vďakou a pokorou. Rádio_FM bude chcieť aj naďalej zostať ukážkovým, príkladným typom verejnoprávneho média, ktoré poskytuje priestor všetkým inšpiratívnym ľuďom. Naďalej budeme trpezlivo vysvetľovať, že hodnotu človeka nedefinuje jeho sexuálna orientácia alebo rodová identita.“ dodala intendantka Rádia_FM Janka Imrichová.

Som veľmi rád, že Rádio_FM je súčasťou verejnoprávneho priestoru na Slovensku. Nehľadá problémy tam kde nie sú. Nevytvára umelé bariéry medzi ľuďmi. Má sebavedomý a zdravý názor na svet okolo nás, ktorý tvoríme spoločne. Všetci bez rozdielu. Gratulujem kolegom z Rádia _FM k oceneniu. Želám si, aby tých, ktorí šíria myšlienky tolerancie, bolo na Slovensku stále viac.“ povedal riaditeľ sekcie programových služieb Slovenského rozhlasu Luboš Černák.


Toto ocenenie potvrdzuje významnú rolu Rádia_FM v podpore rovnosti a rozmanitosti. Slúži tiež ako inšpirácia pre ďalšie médiá, aby nasledovali jeho príklad v podpore rôznorodosti, poskytovaní priestoru rôznym menšinám a ich umeleckému vyjadreniu.

Zdroj: Filip Púchovský, RTVS